Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Kurz pro začínající pracovníky ped.-psych. poraden a začínající školní psychology...
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Kurz pro začínající pracovníky ped.-psych. poraden a začínající školní psychology...
Datum konání:
02.09.2019 - 06.09.2019 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a začínající školní psychology/školní speciální pedagogy. Kurz je určen pro absolventy magisterského studia psychologie, kteří začínají vykonávat praxi ve školství a nemají dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost z přímé práce s dětmi a žáky. Navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálním studiu a je zaměřen na praktické zvládání základních odborných dovedností psychologa ve škole a v PPP. Cílem kurzu a na něj navazujících individuálních stáží je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností.

Obsah:

Obecná část: poradenský pracovník ve školském systému a jeho pracovní náplň, specifika vykonávaných činností, interdisciplinární přístup v poradenské práci, spolupráce poradenských pracovníků PPP a školy, etické aspekty práce poradenského pracovníka ve školství, platné právní předpisy důležité pro poradenskou praxi.

Specializovaná část: poradenský rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči a učiteli, psychodiagnostika dětí a žáků různých věkových kategorií, specifika práce psychologa s dětmi předškolního věku, se žáky mladšího školního věku a staršího školního věku, předpoklady a podmínky psychologické pomoci dospívajícím, práce psychologa s rodinou, práce psychologa se třídou, vedení dokumentace o klientech, psaní zpráv. Součástí budou praktické ukázky vedení psychologického vyšetření a poradenské konzultace a rozbor kazuistik z praxe lektorů i účastníků.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner