Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků"
Datum konání:
19.09.2019 - 21.09.2019 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
Prevalis - Praha 5 , Pod Klamovkou 3/1268
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Prevalis Praha zve na seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků", který je učen především školním metodikům prevence, učitelům, výchovným poradcům, ředitelům škol, školním psychologům.

Na seminář v listopadu 2019 navazuje "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti - pokračující kurz".

Anotace:
Kurz je zaměřen zvládání náročných emocí a metody jejich zpracování na velmi praktických příkladech. Ukáže konkrétní postup, co se musí v našem těle i mysli odehrát, aby došlo ke změně špatného emočního návyku a jak v této změně můžeme podpořit sebe i druhé. Kurz provede účastníky tématem emoční inteligence a jejího rozvoje. Účastníci si projdou několika druhy světových typologií a naučí se, jaký mohou mít dopad na práci s žákem i se sebou samým. Představené metody budou ihned aplikovány na praxi jak v celých třídních kolektivech, tak se jednotlivci. Lektorka: MgA. Irena Swiecicki Lektorka má letité zkušenosti z praxe (proškolila asi 17 000 účastníků po celém světě) a dokáže sdílet řadu užitečných příkladů. Kurz je realizován v rámci vzdělávacího programu Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků, č. akreditace: MSMT-14990/2018-2-587.

Více informací a přihlášení na stránkách Prevalis ZDE