Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče"
Datum konání:
16.09.2019 09.00 h - 14.00 h
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Nakladatelství Verlag Dashöfer zve na seminář "Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče". Seminář je určen pro rodiče, kteří se z jakéhokoli důvodu chtějí dozvědět více podrobností o problematic šikany. Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Hlavní úkolem semináře bude připravit rodiče na situace, kdy se jejich děti dostanou do kontaktu se šikanou. Na semináři se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie agrese a agresivního chování. Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti osobnosti agresora a oběti, seznámí se s metodami správného řešení šikany a výchovnými principy, které působí jako prevence vzniku sociálně patologického jednání a chování.

Obsah semináře:
•Agresivita a šikana mezi dětmi – úvod do problematiky.
•Šikana versus škádlení – definice a rozdíly.
•Typy šikany a dopady na oběti.
•Kdo je agresor – typologie, motivy.
•Psychologie oběti – dopady šikany na psychiku, strach a stres u oběti.
•Šikana chlapců a dívek – existují rozdíly
•Moje dítě je šikanováno – jak správně reagovat.
•Dítě má sklony k agresivnímu jednání, řeší konflikty silou – techniky pro eliminaci nežádoucích projevů chování.
•Strategie, jak s dítětem mluvit, pokud se jedná o násilí a agresi, jak reagovat, pokud jsou svědky násilí.
•Metody etické výchovy – prevence vzniku patologického chování.

Více informací a přihlášení na stránkách Verlag Dashöfer ZDE