Tisk

Akce 

Název akce:
Pražské fórum PPRCH 2019 "Syndrom týraného a zneužívaného dítěte, spolupráce škol a OSPOD“
Datum konání:
16.05.2019 08.45 h - 16.00 h
Místo konání:
Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň - Praha 1 , Mariánské nám. 2
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Oddělení prevence odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s Dětským krizovým centrem, z.ú. pořádá Pražské fórum primární prevence 2019 na téma „Syndrom týraného a zneužívaného dítěte, spolupráce škol a OSPOD“.

Pražské fórum primární prevence rizikového chování se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové.

Podrobný program a přihlášku naleznete na stránkách MHMP ZDE