Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání..."
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání..."
Datum konání:
17.06.2019 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání", který je určen pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení Středočeského kraje.

Praktický seminář zaměřený na rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání. Cílem semináře je zvýšit odborné a pedagogické kompetence pedagogů tak, aby byli schopni tyto problémy včas rozpoznat, reagovat na ně, vhodným způsobem s takto ohroženými dětmi a žáky komunikovat a v rámci možností eliminovat jejich rizikové chování.
Obsah - témata:
- pojem rezidence – ozdravení a jeho vývoj
- syndrom CAN - definice
- fyzické týrání – způsoby, Shacking child syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
- psychické týrání – způsoby, aktivní podoba psychického týrání, pasivní podoba psychického týrání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
- zanedbávání – způsoby, zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví, možnosti předcházení záškoláctví, zanedbávání ve výchově, zanedbávání v základních potřebách, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
- sexuální zneužívání – způsoby, stádia sexuálního zneužívání, nutnost psychiatrické diagnostiky a péče, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
-spor o dítě, střídavá péče a její vliv na vývoj dítěte, sekundární viktimizace, typické projevy chování dítěte, možnosti řešení v rámci školy
- Munchausenův syndrom (by proxy) – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner