Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Bezpečně v kyberprostoru-riziková komunikace a ochrana před jejím působením"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Bezpečně v kyberprostoru-riziková komunikace a ochrana před jejím působením"
Datum konání:
24.04.2019 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
Národní institut pro další vzdělávání - Praha 1 , Senovážné nám. 872/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní institut pro další vzdělávání zve na seminář "Bezpečně v kyberprostoru-riziková komunikace a ochrana před jejím působením", který je určen ředitelům škol a školských zařízení, učitelům 1.stupně ZŠ, 2.stupně ZŠ, SOŠ a SOU, učitelům gymnázií, učitelům - metodikům prevence, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení.

Anotace:

Online komunikaci v prostředí Internetu lze zneužít k útokům na jiné osoby. Charakter a míra nebezpečnosti těchto útoků je rozmanitá, od verbálního, často vulgárního napadání přes manipulativní agresivní komunikaci až po cílenou snahu o sexuální zneužití oběti. Během vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s běžnými typy útoků a s technickými, organizačními i výchovnými preventivními i následnými opatřeními, která lze při eliminaci těchto útoků použít. Podrobný přehled témat výuky: On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě. Nepřátelské chování na Internetu (flaming), urážky, nadávky a vyhrožování. Manipulace s cílem sexuálního zneužití oběti (kybergrooming, childgrooming). Obtěžování a pronásledování oběti (stalking). Kyberšikana. Pornografie a Dětská pornografie. Alternativní komunikace (GSM sítě). Technické prostředky (hardwarové a softwarové) pro potlačení útoků. Represivní prostředky (legislativa, školní předpisy, role učitele a policie). Výchovná prevence (pozitivní školní a rodinné klima, výchova k mravním hodnotám). On-line podpora (např. servery E-Bezpečí http://www.e-bezpeci.cz/ a SaferInternet http://www.saferinternet.cz/, on-line poradny). Možnosti a zásady intervence.

Více informací a přihlášení na strránkách NIDV ZDE

Banner