Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I."
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I."
Datum konání:
07.12.2018 08.30 h - 13.30 h
Místo konání:
EDUPOL - vzdělávací agentura - Praha 1 , Opletalova 1417/25
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I.", který je určen především sociálním pracovníkům obcí, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá základní poznatky o potřebách dětí ve věku od narození do nástupu do školy a upevní si dovednost správné diagnostiky potřeb dítěte. Pochopí, jak lze rozpoznat zanedbávání dítěte v rodině, jak lze identifikovat vzájemné vztahy v rodině a jak získané informace využít pro rozvoj rodičovských kompetencí. Získá informace o možných přístupech a jak co nejlépe identifikovat zdroje ohrožení dítěte, předvídat a snížit ohrožení dítěte.

Program:
1. Sociální potřeby dětí - pyramida zdravého prostředí.Vymezení základních pojmů a terminologie. Sociální potřeby dětí, láska rodičů, bezpečné zázemí, harmonická rodina, funkční rodina, rodičovské kompetence, podpora širší rodiny, zajištění biologických a psychických potřeb, rozvoj sociálních potřeb a vztahů k sobě a okolí. Řešení případů z praxe, diskuse.
2. Vznik a potřeba vztahové vazby - Vývoj vztahové vazby, typy vztahové vazby, dopad vztahové vazby na chování dítěte, vztahy v rodině, možnosti deprivace dítěte. Řešení případů z praxe, diskuse.
3. Možnosti zjišťování potřeb dítěte - pravidla otevřené komunikace s dítětem, jak komunikovat s dítětem ve věku 0 - 6 let, čeho se vyvarovat. Možná diagnostika, kterou může provádět i ten, kdo nemá psychologické vzdělání. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Specifikace možné diagnostiky, Využití testů rodinných vztahů, využití dětské kresby, testy rodinného zázemí a jeho využití pro rozvoj rodičovských kompetencí, ukázky. Řešení případů z praxe, diskuse.
5. Zdroje ohrožení dítěte - Neúplná rodina, dysfunkční rodina, rozvod rodičů, trauma dítěte, zanedbávání dítěte, psychické a fyzické týrání, patologie rodiny.
6. Diskuse, řešení případů z praxe.

Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE

Banner