Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)"
Datum konání:
15.01.2019 09.00 h - 16.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)", který je určen pedagogům 1. stupně ZŠ.

Vzdělávací program je zaměřen na mediální výchovu jako aktuální průřezové téma, na mediální gramotnost, a tedy především na porozumění podstatě médií, na rozvoj dovednosti orientovat se v médiích a správně dekódovat i interpretovat obsah mediálních sdělení.
Pozornost bude věnována i tomu, jak se prostředky lidské komunikace v čase měnily, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata a nakolik jsou tato komunikační schémata aplikována do lidské komunikace. Účastníci si vyzkouší, jak dekódovat nejen textové, ale i obrazové sdělení. Na praktických ukázkách z prostředí redakce novin či reklamní agentury bude představeno, jak se tvoří mediální sdělení. Řeč těla jako mediální komunikační sdělení bude přestavena například na dešifrování postojů, mimiky a gestiky televizních moderátorů.
Mediální výchova bude uvedena do souvislostí s informačním vzděláváním. Důraz bude kladen na mediální kreativitu a na uvědomění si, k čemu informační a mediální gramotnost slouží a nakolik se mediální výchova dotýká dalších průřezových témat a vzdělávacích oblastí.
Účastníci získají řadu poznatků a informací z oblasti mediální výchovy, naučí se správně dekódovat mediální sdělení a orientovat se v mediální komunikaci a budou seznámeni s inspirativními náměty, jak začlenit mediální výchovu jako průřezové téma do školní výchovy a vzdělávání.

Obsah – témata:
- úvod do teorie médií
- historie mediální komunikace
- kódování a dekódování sdělení
- manipulace versus propagace
- kódování do textu a obrazu - praktické ukázky a rozbory
- mediální kreativita: vizuální gramotnost a komiks
- realizace mediální výchovy např. v projektech
- aktuální výzvy mediální výchovy: mediální výchova jako průřezové téma a vazby k ostatním průřezovým tématům a vzdělávacím oblastem - mediální, informační a čtenářská gramotnost

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner