Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Bezpečné klima na základní škole interaktivně"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Bezpečné klima na základní škole interaktivně"
Datum konání:
15.10.2018 09.00 h - 14.00 h
Místo konání:
PH-VISK Praha - Praha 1 , Pštrossova 15 (bud. SPŠPT)
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Bezpečné klima na základní škole interaktivně", který je určen školním metodikům prevence, třídním učitelům, doporučeno pedagogickým sborům 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií ze Středočeského kraje.

Workshop je zaměřen na budování a posilování pozitivního a bezpečného prostředí pro třídní kolektivy na základních školách (především pro 2. stupeň), které se formují od samého počátku (nové kolektivy např. po absolvování prvního stupně ZŠ) i po několikaletém soužití, v němž se vyvíjí a mění skupinová dynamika třídy. Klíčovou roli ve skupinových procesech hraje třídní učitel, který by měl mít v ruce nástroje, pomocí nichž by skupinu mohl vést k vzájemné spolupráci a podpoře, otevřené komunikaci, toleranci a k přijímání zodpovědnosti za své konání.
Nejefektivnějším nástrojem pro tuto cílovou skupinu se jeví využití metod a programů zážitkové pedagogiky, a to jak v indoorové, tak i outdoorové formě (nabízí se využití při školních výletech, na lyžařských kurzech jako doplnění, nebo spíše plnohodnotná součást těchto školních akcí).
Workshop pomáhá na základě zážitkového přístupu objevit možnosti, jak aktivity na podporu dobrého třídního kolektivu zasadit do rámce školního roku.

Obsah – témata:
- role třídního učitele v podpoře aktivit zaměřených na tvorbu bezpečného klimatu ve třídě (brainstorming, ukázky možných cvičení)
- metodika zážitkových programů jako účinné prevence rizikových jevů ve skupině i při jejich odhalení a diagnostikování
- budování a posilování pozitivního a partnerského vztahu mezi (třídním) učitelem a žákem, mezi žáky samotnými a vytváření podpůrného prostředí pro žáky s různými specifickými potřebami
- usnadnění přechodu žáků do nového třídního kolektivu (6. třída ZŠ)
- identifikace žáka s novým školním prostředím
- příprava třídního kolektivu na příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
- podpora formování třídního kolektivu na základě zásad kooperace, potlačení kompetice
- prevence šikany v kolektivu na ZŠ, práce s jedinci vyžadujícími speciální podporu
- podpora otevřené nenásilné komunikace
- rozvoj kreativity žáků a podpora odpovědného přístupu k sobě a k třídnímu kolektivu
- podpora maximální aktivizace žáků a jejich zapojení do práce třídního kolektivu

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE

Banner