Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Syndrom CAN–definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Syndrom CAN–definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí"
Datum konání:
15.10.2018 - 16.10.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na dvoudenní seminář "Syndrom CAN – definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí. Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením na sy. CAN", který je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

Frekventanti se seznámí se základními informacemi o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Pochopí zvláštnosti chování těchto dětí. Seznámí se s právními předpisy upravujícími tuto problematiku.

V kurzu budou frekventanti seznámeni s principy komunikace s dětmi a potřebami dětí, včetně dalších postupů v oblasti sociální práce s dětmi a jejich rodinami.

Kurz bude rozdělen do 2 dnů po 8 vyučovacích hodinách v čase od 10 do 16 hod.

1.Den:

* Problematika CAN z hlediska sociálního, psychologického a právního -  definice procesu a důsledků CAN

* Formy CAN a projevy CAN

* Tzv. zapomenuté oběti v domácím násilí

* Chování oběti CAN

* Diskuse k tématu

2.Den:

* Komunikace – verbální, neverbální

* Krize – krizová intervence

* Sociální práce s obětí CAN

* Možnosti spolupráce pomáhajících profesí v problematice CAN

* Příklady kazuistik a jejich řešení

* Metody sociální práce využitelné ve školských zařízení – případové konference

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner