Home Vzdělávání Aktuální vzdělávací akce Podrobnosti - Seminář "Sociální práce a případové konference"
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Tisk

Akce 

Název akce:
Seminář "Sociální práce a případové konference"
Datum konání:
28.08.2018 
Místo konání:
Národní ústav pro vzdělávání - Praha 9 , Novoborská 372
Kategorie:
Přednášky,semináře, konference

Popis

Národní ústav pro vzdělávání zve na seminář "Sociální práce a případové konference", který je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

Obsah semináře:

Účastníci kurzu získají základní orientaci v oblasti sociální práce a zejména v problematice případových konferencí. Případová práce postupuje od znalosti rizikového chování, vývojové a sociální psychologie ke znalosti konkrétní historie jedince a skupiny. Případová práce je aplikací řady metod jiných oborů, ale vytváří speciální metody sociální práce. Účastníci kurzu se seznámí s tím, kdo případové konference svolává a realizuje, role jednotlivých účastníků případových konferencí, seznámí s možností využití a možných rizik, právních aspektů a dalších hledisek, které do realizace případových konferencí vstupují. Seznámí účastníky také s kazuistikami případových konferencí. Tento vzdělávací program má za cíl propagovat mezi ŠPZ možnost zorganizovat případovou konferenci v jejich zařízení pod vedením lektorky. Případové konference v jednotlivých ŠPZ již patří do kompetence manažera KA 3 a 4, ne pod klíčovou aktivitu Vzdělávání.

Více informací a přihlášení na stránkách NÚV ZDE

Banner