Tisk

Přednášky,semináře, konference

Přednášky, semináře, konference

Aktuální přehled přednášek, besed, seminářů, kurzů, konferencí souvisejících s primární prevencí rizikového chování.

Pokud máte zájem inzerovat pozvánky na své akce, které souvisí s prevencí rizikového chování, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Přehled již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

mail_orange_32px_shadow

 

 Zasílat novinky o vzdělávání e-mailem

 

Přihlásit k odběru novinek o vzdělávání pomocí RSS

 

 
Datum Název Místo Město
10.06.2010 - 11.06.2010 Školní vzdělávací program základních škol speciálních Muzeum J.G. Mendela Brno, MŠMT Praha Brno, Praha
15.06.2010 Jak zacházet s extremismem ve škole II Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze Praha 1
17.06.2010 Safer Internet Conference Senát ČR Praha 1
23.06.2010 - 25.06.2010 Mezinárodní konference k problematice ústavní a ochranné výchovy 2010 - "Respekt k dítěti" TOP Hotel Praha Praha 4 - Chodov
01.07.2010 Kouření: prevence, léčba a ochrana před pasivním kouřením - co nového u nás a ve světě Zastoupení Evropské komise v ČR Praha 1
13.09.2010 Role školního metodika v systému prevence PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
21.09.2010 Seminář „Vztahy (nejen) náctiletých" Barevný svět dětí, o.s. Praha 2
23.09.2010 Prevence internetové kriminality - podněty pro praxi Clam-Gallasův palác Praha 1
30.09.2010 - 02.10.2010 Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“ Obecní dům Praha 1
07.10.2010 Prožitkový workshop zaměřený na psychohygienu - I. část Barevný svět dětí, o.s. Praha 2
18.10.2010 Diagnostika vztahů ve školní třídě PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
19.10.2010 Fundraising v krizi Barevný svět dětí, o.s. Praha 2
21.10.2010 Prožitkový workshop zaměřený na psychohygienu - II. část Barevný svět dětí, o.s. Praha 2
08.11.2010 - 09.11.2010 Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci - -
08.11.2010 Základy trestního práva pro adiktology Centrum adiktologie Praha 2
15.11.2010 Problematika rizikového chování – šikana PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
02.12.2010 Diagnostika třídních kolektivů AUDENDO, o.s. Praha 8 - Čimice
13.12.2010 Možnosti efektivní spolupráce externího poskytovatele programů primární prevence rizikového chování PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
24.01.2011 - 25.01.2011 Kvalitativní výzkum a vzdělávání Univerzita Palackého Olomouc Olomouc
24.01.2011 Primární prevence a současné životní styly PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
26.01.2011 Regionální konference: Role školy v primární prevenci rizikového chování Univerzita Palackého Olomouc Olomouc
11.02.2011 - 11.02.2011 Poruchy příjmu potravy a prostředí školy Pedagogická fakulta MU Brno
21.02.2011 Středisko výchovné péče jako partner školy při práci s problémovým žákem PCPP, Magistrát hl.města Prahy, místnost č. 430 Praha 1
03.03.2011 - 05.03.2011 VIII. mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obesitě Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
04.03.2011 - 06.03.2011 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (zdravotník zotavovacích akcí) ProPrev,o.s. Praha 4
21.03.2011 Komunikace s rodiči problémového žáka PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
31.03.2011 - 01.04.2011 Sexualita a drogy 2011 Palác Charitas Praha 2
08.04.2011 Diagnostika třídních kolektivů Základní škola Libčická Praha 8- Čimice
10.04.2011 - 14.04.2011 AT konference 2011: Závislosti a veřejné zdraví Kongres hotel Jizerka Železné hory u Sečské přehrady
14.04.2011 - 15.04.2011 II. DNY KVP - Dny třídních učitelů Hotel Fortuna West Praha 6
18.04.2011 Poruchy příjmu potravy PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
23.05.2011 - 24.05.2011 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR Budova České spořitelny Praha 1
23.05.2011 Možnosti a meze poradenského psychologa PCPP, Magistrát hl. města Prahy Praha 1
01.06.2011 Obnova lásky v rodinách Obecní dům Praha 1
01.06.2011 - 02.06.2011 Aktuální krize dnešních dětí Interhotel Moskva Zlín
07.06.2011 Prevence internetové kriminality a děti: technologie, edukace, legislativa Senát ČR Praha 1
14.06.2011 Kázeň a klima školy Prevalis Praha 5
29.06.2011 - 01.07.2011 Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Výzkum, prevence a školní poradenství FSS MU Brno
30.08.2011 Krizová intervence v prostředí ZŠ Prevalis Praha 5
06.09.2011 Zvládání rizikových komunikačních situací GI konzultace a vzdělávání Praha
07.09.2011 Jak komunikovat ve škole Prevalis Praha 5
13.09.2011 - 29.09.2011 Školní klima a školní programy primární prevence - výcvikový kurz Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 Praha 8 - Kobylisy
15.09.2011 - 16.09.2011 Konference k metodickému doporučení k prevenci Hotel Fortuna City Praha 10
15.09.2011 Dokumentace školního metodika prevence VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
22.09.2011 - 15.12.2011 Praha Bezpečně online - semináře probíhají od září do prosince 2011 Úřady městských částí Praha
22.09.2011 - 24.09.2011 19. kongres k sexuální výchově Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Pardubice
23.09.2011 - 16.12.2011 Praha Bezpečně online - semináře probíhají od září do prosince 2011 Úřady městských částí Praha
24.09.2011 - 17.12.2011 Praha Bezpečně online - semináře probíhají od září do prosince 2011 Úřady městských částí Praha
25.09.2011 - 18.12.2011 Praha Bezpečně online - semináře probíhají od září do prosince 2011 Úřady městských částí Praha
26.09.2011 Kurz sociometricko-ratingový dotazník IPPP ČR Praha 9
26.09.2011 Školní třída, její vedení a diagnostika PCPP, Magistrát hl. města Prahy, 1.patro, č.135 Praha 1
29.09.2011 Kyberšikana, netolismus, gambling VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
03.10.2011 - 05.10.2011 Poradenské dny 2011 Hotel Jezerka Seč
03.10.2011 Vzdělávací a poradenská práce s nadanými dětmi, žáky a studenty IPPP ČR Praha 9
06.10.2011 Etika v práci školního metodika prevence VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
07.10.2011 Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně a jeho spolupráce se školou VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
10.10.2011 - 11.10.2011 I. celostátní mezioborová konference „Kdy(ž) je třeba prevence“ Domažlice Domažlice
10.10.2011 Principy efektivní komunikace s rodinou GI konzultace a vzdělávání Praha
11.10.2011 - 12.10.2011 Efektivní komunikace VOX, K-CENTRUM Praha 1
12.10.2011 Praha bezpečně online - podněty pro praxi Magistrát hl. města Prahy Praha 1
12.10.2011 Prevence úrazů a násilí na ZŠ Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
13.10.2011 Sebepoškozování a EMO styl VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
13.10.2011 Prevence rizikového chování na školách Centrum pro rodinu DROP IN, o.p.s Praha
18.10.2011 Jak předcházet syndromu vyhoření VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
19.10.2011 Jak na úspěšné projekty ESF neziskových organizací VOX, K-CENTRUM Praha 1
20.10.2011 Diagnostika třídního kolektivu VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
20.10.2011 - 21.10.2011 V. Adiktologická konference Jihočeského kraje Hotel Vltava Červená nad Vltavou 126
20.10.2011 Drogová scéna v ČR Prevalis Praha 5
20.10.2011 1. ročník meziškolní konference "Můžu ti pomoct?" Česká spořitelna a.s. Praha 1
01.11.2011 - 30.11.2011 Primární prevence v podmínkách školy - MPP - listopad 2011, termín bude upřesněn IPPP ČR Praha 9
01.11.2011 Život bez závislostí: KVP II Život bez závislostí Praha 5
02.11.2011 Právní odpovědnost školy a pedagogů VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
03.11.2011 Školní modelové situace a jejich právní řešení VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
07.11.2011 - 08.11.2011 VIII. ročník konference Primární prevence rizikového chování 2011 Magistrát hl. města Prahy Praha 1
07.11.2011 Kvalita, strategie a efektivita v předškolním vzdělávání VISK, 10. ZŠ Kladno Kladno
10.11.2011 Poruchy příjmu potravy (+orthorexie) VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
11.11.2011 Jak komunikovat v krizových situacích s obtížně zvládnutelným žákem VISK, Mladá Boleslav Mladá Boleslav
11.11.2011 - 13.11.2011 Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy Dětské integrační centrum Praha 4 Praha 4
16.11.2011 Prevence rizikového chování v praxi škol - Kralupy VISK, ZŠ Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou
18.11.2011 Prevence rizikového chování v praxi škol - Kamenice VISK, ZŠ Kamenice Kamenice
21.11.2011 Poruchy chování v dětském věku a dospívání PCPP, Magistrát hl. města Prahy, 1.patro, č.135 Praha 1
23.11.2011 - 25.11.2011 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (zdravotník zotavovacích akcí) Prevalis Praha 5
23.11.2011 Jak zvládat zlost a agresivitu NIDM MŠMT Praha
23.11.2011 Školská legislativa - aktuální změny VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
24.11.2011 Počítačová kriminalita VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
28.11.2011 Koučování - nástroj motivace a klíč ke změně postojů lid VISK, ISŠ Tehcnická, Benešov Benešov
28.11.2011 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
30.11.2011 Jak se (ne)stát závislákem Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
30.11.2011 Konference Systém péče o ohrožené děti v Praze Magistrát hl. města Prahy Praha 1
05.12.2011 Prevence rizikového chování v praxi škol - Kralupy VISK, ZŠ Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou
05.12.2011 RKCP - Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOÚ VISK, Střední škola technická Praha 4
07.12.2011 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Na Valech Poděbrady
08.12.2011 RKCP - Prezentační dovednosti v praxi pedagoga - učím a nenudím VISK, Obchodní akademie Praha, s.r.o. Praha
09.12.2011 - 11.12.2011 Úvod do problematiky psychického traumatu Oddělení pro léčbu závislotí VFN v Praze Praha 2
14.12.2011 Školská legislativa - aktuální změny VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
14.12.2011 Styly učení žáka i učitele VISK, SZŠ Ruská 2200/91 Praha 10
15.12.2011 Filosofická soutěž Nebojme se myslet Filosofická fakulta UP, Katedra filosofie Olomouc
15.12.2011 RKCP - Klima třídy, motivace, lepší výsledky žáků VISK, PH-SOU Potravinářské Praha 4 - Písnice
16.12.2011 - 27.01.2012 Safer internet - jednodenní semináře Národní centrum bezpečnějšího internetu Praha 8
02.01.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol - Kralupy VISK, ZŠ Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou
05.01.2012 Školská legislativa - aktuální změny VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
09.01.2012 RKCP - Nové metody v práci učitele SOŠ - projektové vyučování VISK, PH-SOŠ Stavební a zahradnická Praha 9
13.01.2012 Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity Brno
16.01.2012 Principy efektivní komunikace s rodinou GI Praha 4
02.02.2012 - 07.06.2012 Cyklus odborných seminářů: O čem se (ne)mluví Barevný svět dětí, o.s. Praha 2
06.02.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou
08.02.2012 - 22.03.2012 Šikana na ZŠ, Kyberšikana - termíny v únoru a březnu Minimalizace šikany Praha
08.02.2012 Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP VISK, Praha 5, ZŠ Praha 5
16.02.2012 - 16.02.2012 Kurz právní minimum z oblasti drog pro pedagogy a pedagogické pracovníky Centrum adiktologie, PK 1. LF UK a VFN v Praze Praha 2
16.02.2012 Poruchy příjmu potravy VISK, ISŠ Tehcnická, Benešov Benešov
16.02.2012 Nové metody v práci učitele SŠ VISK, Praha 5, ZŠ Praha 5
22.02.2012 Studentské akademie - práce s fotografiemi Glogster Střední průmyslová škola, kinosál Praha 10
23.02.2012 Možnosti testování dětí na ovlivnění návykovými látkami - právní podklady 1. LF UK a VFN v Praze Praha 2
28.02.2012 Studentské akademie - Adobe workshop Střední průmyslová škola, kinosál Praha 10
05.03.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou
14.03.2012 XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Umělecké c. Konvikt a Cyrilometodějská fakulta Olomouc
19.03.2012 Komunikace ve školní praxi VISK, 10. ZŠ Kladno Kladno
27.03.2012 Křesťanská víra a moderní věda Praha 5 Praha 5
31.03.2012 - 01.04.2012 Prevence rizikového chování - propojení kognitivní, emotivní a tělové úrovně Centrum adiktologie Praha 2
02.04.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou
12.04.2012 - 13.04.2012 Konference kriminalita a drogy 2012 Palác Charitas Praha 2
13.04.2012 - 24.04.2012 Zlepšování sociálního klimatu ve škole - -
24.04.2012 Křesťanská víra a etické meze moderní medicíny Praha 5 Praha 5
25.04.2012 - 27.04.2012 Životní styl směřující k delikvenci Skalní mlýn Blansko
27.04.2012 - 29.04.2012 Fórum výchovy ke zdraví XV Vzdělávací středisko IMS Benešov u Prahy
27.04.2012 Právní minimum z oblasti drog pro pedagogy a pedagogické pracovníky 1. LF UK, malá zasedací místnost Praha 2
04.05.2012 - 08.05.2012 Zážitkový pedagog Hostýnské vrchy Kateřinice u Vsetína
07.05.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Kmochova -
09.05.2012 - 11.05.2012 Zdravotník zotavovacích akcí ZŠ Táborská Praha 4
10.05.2012 - 11.05.2012 III. Dny KVP Hotel Fortuna West Praha 6
11.05.2012 Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe 1. LF UK, místo bude upřesněno Praha
15.05.2012 Dnešní mládež - styly mladých, EMO styl, sebepoškozování ZŠ Táborská Praha 4
25.05.2012 Křesťanská víra v globálním světě Praha 5 Praha 5
31.05.2012 Rozvoj školy a supervize Kamenický Šenov Kamenický Šenov
04.06.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Kmochova -
12.06.2012 Agresivita, násilí, šikana ve škole Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
18.06.2012 Seminář Principy efektivní komunikace s rodinou v sociálních službách Praha -
20.06.2012 - 21.06.2012 Kurz: Rozhovor v pomáhajících profesích Fokus Praha Praha 8
02.07.2012 Prevence rizikového chování v praxi škol VISK, ZŠ Kmochova -
10.07.2012 - 13.07.2012 Spolu a jinak ve vzdělávání adleriánský přístup ve školním poradenství Mansio, v.o.s. Brno
20.08.2012 - 31.08.2012 Prázdninové vzdělávací programy - -
25.08.2012 Železný adiktolog České Budějovice -
28.08.2012 Komunikace ve školní praxi VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
01.09.2012 Sebezkušenostní prožitkový kurz: září až prosinec 20 CCV, Penzion Lanšperk Pardubice
10.09.2012 - 11.09.2012 Vzdělávání v primární prevenci o krok dál Pořadatel: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha 8
11.09.2012 Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí Praha -
13.09.2012 - 05.12.2012 Semináře prevence - podzim 2012 VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
17.09.2012 - 19.09.2012 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
17.09.2012 - 12.10.2012 Formování životních hodnot a postojů - výchova ke zdravému životnímu stylu Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha 8
26.09.2012 - 27.09.2012 Dny prevence - -
03.10.2012 - 08.10.2012 Kurz Skupinové formy socioterapeutických a expresivních metod zaměřených na oblast prevence rizikové KREATOS Deštná v Orlických horách
11.10.2012 Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem DOX, Centrum současného umění Praha 7
18.10.2012 Role rodičů v prevenci šikany APERIO Praha 5
02.11.2012 Vzdělávací kurz primární prevence - 250 hodin o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
02.11.2012 - 31.12.2012 Vzdělávací nabídka NÚV - listopad až prosinec 2012 Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.11.2012 Prevence vzniku závislostí u dětí a dospívajících APERIO Praha 5
15.11.2012 - 22.11.2012 Specifika sociálně právní ochrany pro pedagogické pracovníky VOŠ JABOK Praha 2
15.11.2012 Vzdělávání dětí, žáků a studentů v problematice domácího násilí MŠMT Praha 1
21.11.2012 2. ročník meziškolní konference "Můžu ti pomoct?" Mramorový sál České spořitelny a.s. Praha 1
28.11.2012 - 30.11.2012 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - listopad Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
30.11.2012 Psychohygiena pro pedagogy P-centrum v Plzni Plzeň
10.12.2012 Konference Praha Bezpečně online 2012 Magistrát hl. města Prahy Praha 1
10.12.2012 Romské dítě ve škole Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
19.12.2012 Komunikační dovednosti – komunikace s problémovým žákem VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
08.01.2013 Vzdělávací seminář k metodice Katka pro pedagogické pracovníky Praha - bude upřesněno -
22.02.2013 - 22.02.2013 Psychohygiena pro pedagogy P-centrum, CPPT, o. p. s. - Kotva Plzeň
07.03.2013 Fórum prevence Brno Brno, školící místnost BRNOOFFICE Brno
18.03.2013 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže ZŠ Kolín III. Kolín
19.03.2013 Realizace sexuální výchovy na ZŠ Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
21.03.2013 - 23.03.2013 9. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha 2
22.03.2013 Etopedie-poruchy chování a učení v kontextu pedagogického procesu P-centrum, CPPT, o. p. s. - Kotva Plzeň
28.03.2013 Nové trendy v užívání syntetických drog a jejich vztah s taneční subkulturou Praha 4, hotel ILF Praha 4
18.04.2013 - 19.04.2013 IV. DNY KVP Hotel Nový Golf Praha 5
30.04.2013 Styly mladých, EMO styl, sebepoškozování ZŠ Táborská Praha 4
14.05.2013 OMS - Terénní sociální práce s mládeží o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.05.2013 Nová náboženská hnutí Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
20.05.2013 Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování ZŠ Táborská Praha 4
29.05.2013 Seminář Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged" Klinika adiktologie, Aula Praha 2
02.06.2013 - 06.06.2013 AT KONFERENCE 2013 Kongres hotel Jezerka Seč - Ústupky
11.06.2013 Legislativa v oblasti sexuality mladistvých o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
19.06.2013 - 21.06.2013 Psychologická diagnostika – Výzkum, prevence a poradenství Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
25.06.2013 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.06.2013 Prevence rizikového chování v dospívání – krátká intervence Praha 4, hotel ILF Praha 4
26.06.2013 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.09.2013 - 28.02.2014 "ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY" detekce skupinových procesů ve třídě - -
06.09.2013 ŠKOLENÍ PRO POSKYTOVATELE PROGRAMŮ PPRCH Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.09.2013 Prokrastinace aneb proč odkládáme úkoly a povinnosti na později? o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
13.09.2013 - 04.10.2013 Multikulturní výchova - tvorba vzdělávacího programu a projektu NIDM Praha 10
16.09.2013 Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování Vzdělávací centrum I.E.S. Brno - Řečkovice
23.09.2013 Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I. program Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
30.09.2013 - 01.10.2013 Dny prevence Praha ZŠ Táborská Praha 4
30.09.2013 Preventivní témata v práci s klienty Café Therapy Praha 1
01.10.2013 ŠKOLENÍ PRO STÁVAJÍCÍ CERTIFIKÁTORY PROGRAMŮ PPRCH Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.10.2013 Terénní sociální práce na internetu o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.10.2013 Kurz Řešení problémů v třídním kolektivu Vzdělávací centrum I.E.S. Brno - Řečkovice
15.10.2013 DETEKCE NÁSILÍ NA DÍTĚTI EDU agency Brno - střed
21.10.2013 Kočičí zahrada-Rozvoj sociálních dovedností dětí Centrum sociálních služeb Praha Praha 3
25.10.2013 - 22.11.2013 Multikulturní výchova - tvorba vzdělávacího programu NIDM Praha 10
25.10.2013 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
31.10.2013 Psychologická a psychoterapeutická péče o nemocné s poruchami příjmu potravy Klinika adiktologie Praha 2
04.11.2013 - 05.11.2013 X. ročník konference PPRCH (2013) Magistrát hl. města Prahy Praha 1
07.11.2013 - 08.11.2013 Domov a psychóza Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha 4 - Hodkovičky
11.11.2013 - 12.11.2013 Sociálně-právní problematika při práci s dětmi a mládeží Dům světla Praha 8 - Karlín
12.11.2013 DETEKCE NÁSILÍ NA DÍTĚTI EDU agency Brno - střed
12.11.2013 Prokrastinace aneb proč odkládáme úkoly a povinnosti na později? o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.11.2013 DYSKORUNKA-Výstava a konference Karlínské spektrum - DDM HMP Praha 8
15.11.2013 Seminář Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
18.11.2013 konference Hate Crime a další rizikové chování Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
19.11.2013 ADHD u dospívajících a dospělých-kurz IPVZ Psychiatrická léčebna-katedra psychiatrie Praha 8
26.11.2013 Tvorba zážitkových školních preventivních programů Vzdělávací centrum I.E.S. Brno - Řečkovice
26.11.2013 Workshop NO HATE SPEECH MOVEMENT-Mladí proti nenávisti online Fakulta sociálních věd UK Praha Praha
04.12.2013 Seminář "Poruchy příjmu potravy" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
05.12.2013 - 07.12.2013 Prevence rizikového chování–propojování kognitivní, emocionální a tělové úrovně Klinika adiktologie, Aula Praha 2
10.12.2013 Seminář Práce s dětmi a mládeží, jejichž rodič je závislý na o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
12.12.2013 Cena adiktologie 2013 a odborná konference Bílá místa na mapě adiktologických služeb Děkanát 1. LF UK a VFN Praha 2
17.12.2013 Konference "Patologické hráčství" Konferenční centrum City Praha 4
08.01.2014 - 10.01.2014 Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování Elio z.s. Praha 10
09.01.2014 Konference Prevence rizikového sexuálního chování Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové
20.01.2014 Třídnické hodiny - práce s třídním kolektivem VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
21.01.2014 Seminář "Etika v adiktologii" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
23.01.2014 Management školní třídy AUDENDO, o.s. Praha 8 - Čimice
29.01.2014 Seminář Drogy u dítěte a závislostní chování Centrum pro rodinu VEGA Kladno
31.01.2014 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
04.02.2014 Prevence ve škole Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
05.02.2014 Seminář Náročné situace ve školní třídě DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
10.02.2014 - 11.02.2014 Výcvik v motivačních rozhovorech Dům světla Praha 8 - Karlín
11.02.2014 „Období vzdoru a extremismus“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.02.2014 Školská legislativa - aktuální změny VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
21.02.2014 Bezpečné klima třídy VISK, ZŠ Kořenského Praha 5
11.03.2014 „Linka bezpečí, telefonická pomoc dětem, rodičovská linka“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
17.03.2014 - 18.03.2014 Výcvik Systemická práce s párem a rodinou ISZ-Management centrum, o.s. Praha 2
20.03.2014 Minimalizace rizika dopravního úrazu - první pomoc při dopravní nehodě Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
21.03.2014 Seminář "Děti, rodiče a vývoj mozku" Velký přednáškový sál Praha 1
02.04.2014 "Prevence v adiktologii" Klinika adiktologie, Aula Praha 2
03.04.2014 - 05.04.2014 Kurz Prevence rizikového chování – propojování kognitivní, emocionální a tělové úrovně Klinika adiktologie, Aula Praha 2
08.04.2014 Základy sociálně-právní problematiky při práci s dětmi a mládeží Vzdělávací centrum I.E.S Brno Brno-střed
08.04.2014 Seminář „Dynamika vztahů ve třídě“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
12.04.2014 Přednáška pro rodiče "Jak na aktuální problémy dnešní rodiny" Elio z.s. Praha 10
14.04.2014 - 15.04.2014 "Pozitivní třídní klima" Elio z.s. Praha 10
18.04.2014 Seminář pro rodiče „Chování a rizika hrozící při rozpadu rodiny“ Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praha 2
27.04.2014 - 01.05.2014 AT konference 2014 Kongres hotel Jezerka Seč - Ústupky
28.04.2014 - 11.11.2014 Kurz "Prevence ve škole" Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
05.05.2014 - 06.05.2014 Kurz "Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky" Elio z.s. Praha 10
07.05.2014 Kurz "Výchova ke zdraví" IPVZ Praha 10
13.05.2014 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
13.05.2014 Seminář „Práce s dětmi matek-uživatelek“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.05.2014 - 16.05.2014 Kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky" ZŠ Táborská Praha 4
15.05.2014 Konference "Efektivní strategie podpory zdraví II" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
19.05.2014 - 20.05.2014 Kurz "Práce s agresivním klientem" Jůnův statek Praha - východ
21.05.2014 PRAŽSKÉ DROGOVÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2014 Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
23.05.2014 Seminář "Prevence ve škole-školní nekázeň a její řešení" Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
29.05.2014 Kurz "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL-vzdělávací agentura Praha 8 - Karlín
02.06.2014 - 03.06.2014 Kurz "Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu" Elio z.s. Praha 10
05.06.2014 Konference k problematice domácího násilí Hotel Fortuna City Praha 10
13.06.2014 Přednáška pro rodiče "Komunikace mezi rodiči a jak se asertivně domluvit" Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praha 2
18.06.2014 Kurz "Prevence rizikového chování v dospívání – krátká intervence" Praha 4, hotel ILF Praha 4
26.06.2014 Seminář "Práce se stížnostmi v sociálních službách" GI-konzultace a vzdělávání Praha 4
30.06.2014 - 02.07.2014 Kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky" ZŠ Táborská Praha 4
10.07.2014 Školení NÚV pro zájemce o certifikaci Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.08.2014 Přednáška pro rodiče "Rozvod jako šance na ozdravení rodiny" Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praha 2
04.09.2014 Semináře k žádosti o dotace - MŠMT, primární prevence rizikového chování MŠMT Praha 1
06.09.2014 Přednáška pro rodiče "Jak mluvit o rozvodu, a to nejen s dětmi" Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praha 2
09.09.2014 - 11.09.2014 Dny pro duševní zdraví a Den otevřených dveří PN Kosmonosy Kosmonosy
09.09.2014 Seminář „Trestně právní problematika se zaměřením na mládež“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
18.09.2014 - 20.09.2014 22. kongres k sexuální výchově Hudební sál pardubické radnice Pardubice
22.09.2014 - 23.09.2014 Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“ Klinika adiktologie Praha 2
23.09.2014 Seminář "Normální je nekouřit" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
24.09.2014 Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2015“ – I. program Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
25.09.2014 - 27.09.2014 Konference "(Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích" Národní technická knihovna Praha 6 - Dejvice
29.09.2014 - 30.09.2014 Výcvik v motivačních rozhovorech Jůnův statek Praha - východ
30.09.2014 VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN JAKO ZÁKLAD PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLE Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.10.2014 - 02.10.2014 Dny prevence Praha ZŠ Táborská Praha 4
02.10.2014 - 03.10.2014 PRVNÍ POMOC PŘI ŠKOLNÍ ŠIKANĚ A KYBERŠIKANĚ Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.10.2014 Seminář "Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování " PH-VISK Praha Praha 1
10.10.2014 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLNÍ PRAXI Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.10.2014 DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
17.10.2014 Kurz "Jak vytvářet efektivní obsah programu primární prevence na 1. stupni ZŠ" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
20.10.2014 - 21.10.2014 Kurz "Kontakt s „asi psychiatrickým klientem" Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
22.10.2014 I. celostátní mezioborová konference ADHD TOP Hotel Praha Praha 4 - Chodov
22.10.2014 Seminář "Jak se (ne)stát závislákem" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
23.10.2014 Kurz – Výchova ke zdraví IPVZ Praha 10
30.10.2014 - 31.10.2014 Konference "Škola a drogy 2014" Palác Charitas Praha 2
30.10.2014 Seminář "KYBERKRIMINALITA A DALŠÍ KYBERHROZBY" Policejní akademie České republiky v Praze Praha 12
31.10.2014 - 02.11.2014 Kurz "Mužská cesta na prahu dospělosti" LOM-Liga otevřených mužů Praha 7
01.11.2014 Kurz "PSYCHICKÉ TRAUMA" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.11.2014 Seminář "Školní modelové situace a jejich právní řešení" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
04.11.2014 Konference „Společně za život bez násilí“ Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
05.11.2014 - 07.11.2014 Kurz "Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování" Elio z.s. Praha 10
05.11.2014 Středočeská konference primární prevence rizikového chování VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
10.11.2014 Konference "Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání" Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
13.11.2014 - 14.11.2014 Kurz "Zvládání agrese" Fokus Praha Praha 8
14.11.2014 Kurz "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
18.11.2014 - 19.11.2014 XI. ročník konference PPRCH (2014) Nová radnice-Magistrát hl. města Prahy Praha 1
21.11.2014 Seminář "Bezpečné klima třídy" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
24.11.2014 - 25.09.2014 Kurz "Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu" Elio z.s. Praha 10
25.11.2014 Přednáška zahraničního hosta - Svetlana Skurtveit:"Potentially addictive medication" Klinika adiktologie, Aula Praha 2
25.11.2014 Seminář Práce s "nemotivovaným" klientem o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
26.11.2014 Kurz "Sekty a jejich působení v ČR" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
27.11.2014 DYSKORUNKA-Výstava a konference DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
02.12.2014 - 03.12.2014 Mezinárodní konference "Prevence kriminality na lokální úrovni" Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
05.12.2014 - 06.12.2014 Seminář "Zážitková prevence I." Hotel Fortuna City Praha 10
08.12.2014 Kurz "Efektivní rozhovor" Dům ochránců přírody Praha 4
09.12.2014 Seminář "Preventivní témata v práci s klienty nízkoprahových programů" Dům světla Praha 8 - Karlín
09.12.2014 Seminář "RIZIKA KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
11.12.2014 Konference „Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie“ Děkanát 1. LF UK a VFN Praha 2
12.12.2014 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLNÍ PRAXI Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.01.2015 Kurz "VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN JAKO ZÁKLAD PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLE" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.01.2015 Seminář "Tvorba krizového plánu při řešení šikany ve školním prostředí" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.01.2015 - 16.01.2015 Kurz "PRVNÍ POMOC PŘI ŠKOLNÍ ŠIKANĚ A KYBERŠIKANĚ" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.01.2015 - 20.01.2015 Konference "Kriminologické dny" Pedagogická fakulta Hr.Králové-budova A Hradec Králové
21.01.2015 Kyberšikana – přednáška na aktuální téma Informační centrum Praha 3 Praha 3
26.01.2015 Konference "Práce s rodiči a žáky ze znevýhodněného prostředí" Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2,4 Praha 10
27.01.2015 - 28.01.2015 Kurz "TEMATICKO APERCEPČNÍ TEST (TAT) A Z NĚJ VYCHÁZEJÍCÍ DIAGNOSTICKÉ METODY" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.01.2015 - 30.01.2015 Kurz "KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.01.2015 - 01.02.2015 Zážitkový víkend "Mužská cesta na prahu dospělosti – Beskydy na sněžnicích" LOM-Liga otevřených mužů Praha 7
02.02.2015 - 03.12.2014 Kurz "Základy nízkoprahových služeb" Komunitní centrum Kolárka, o.s. Prostor Kolín
06.02.2015 - 08.02.2015 Kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické zdravotníky" - -
06.02.2015 Seminář "Management školní třídy" Základní škola Libčická Praha 8- Čimice
10.02.2015 Seminář "Co přinese nový zákon o sociálních pracovnících" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.02.2015 Přednáška "Je moje dítě hyperaktivní?" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
12.02.2015 - 16.02.2015 Seminář "Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků" Školící a kulturní centrum InGarden Praha 10 – Strašnice
20.02.2015 Kurz "Psychohygiena pro pedagogy-práce s časem" P-centrum, CPPT, o. p. s. - Kotva Plzeň
23.02.2015 Seminář "Realizace prevence ve školské praxi" - -
25.02.2015 Seminář "O čem rodina (ne)mluví?" ISZ-Management centrum, o.s. Praha 2
27.02.2015 Seminář "Diagnostika třídních kolektivů - B3, B4" Základní škola Libčická Praha 8- Čimice
04.03.2015 Seminář "Bezpečně na internetu" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
10.03.2015 Seminář "Školská legislativa-úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.03.2015 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
16.03.2015 Seminář "Problematika sebepoškozování" Fokus Praha Praha 8
20.03.2015 Storyslam - Světový den vyprávění Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
23.03.2015 Seminář "Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let" PH-VISK Praha Praha 1
24.03.2015 Seminář "Nové trendy na drogové scéně v Praze" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
25.03.2015 Seminář "Finanční gramotnost v pedagogické praxi" PH-VISK Praha Praha 1
25.03.2015 Přednáška "Odměny a tresty ve výchově" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
26.03.2015 - 27.03.2015 Konference "Terénní a nízkoprahové programy 2015" Český svaz vědeckotechnických společností Praha 1
26.03.2015 - 28.03.2015 Konference "Lži a pravdy v prevenci a léčbě poruch příjmu potravy" Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
26.03.2015 Seminář "Hry s psychologickým obsahem" Základní škola Libčická Praha 8- Čimice
27.03.2015 - 29.03.2015 Tematizované víkendy osobnostního rozvoje -"Psychologické souvislosti" - -
31.03.2015 Seminář "Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
31.03.2015 Workshop Postavme se hladu Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
06.04.2015 - 05.06.2015 Kurz Není školka jako školka Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
07.04.2015 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
09.04.2015 Kurz "RODIČ JAKO UČITELŮV PARTNER" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.04.2015 - 11.04.2015 Seminář "Labyrint migrace" Marianeum - školící středisko Praha 2
14.04.2015 Seminář "Výchovná opatření, ochranná léčba a probační programy pro mladistvé" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.04.2015 Seminář "Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let" PH-VISK Praha Praha 1
15.04.2015 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
15.04.2015 Přednáška "Bezpečný pohyb na internetu" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
16.04.2015 Beseda "Rodiče a škola-nečekaní spojenci" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
17.04.2015 Konference "Škola jako místo setkávání 2015" FF UK v Praze, Katedra psychologie Praha 1
20.04.2015 - 22.04.2015 Kurz „Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb“ Fokus - Kapucínský klášter Mnichovo Hradiště
20.04.2015 Seminář "Agrese a agresivita dětí a mládeže v dětských domovech" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
22.04.2015 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
24.04.2015 Seminář "Psychohygiena – práce s časem" P-centrum, CPPT, o. p. s. - Kotva Plzeň
24.04.2015 Seminář "Rodič - partner k dialogu" PH-VISK Praha Praha 1
30.04.2015 Seminář "Základy krizové intervence ve škole" Základní škola Libčická Praha 8- Čimice
04.05.2015 Kurz "DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.05.2015 - 07.05.2015 Seminář "Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků" Školící a kulturní centrum InGarden Praha 10 – Strašnice
11.05.2015 - 13.05.2015 Kurz "Extremismus - rizikové chování v kontextu sociální práce" Bude upřesněno Pardubice
11.05.2015 - 12.01.2015 Kurz "Zvládání emocí vnitřně a v interakcích" Fokus Praha Praha 8
11.05.2015 Seminář "Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let" PH-VISK Praha Praha 1
12.05.2015 Seminář "Sociální klima školní třídy" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
13.05.2015 Seminář "Řěšení konfliktních situací při poskytování sociální služby" PH-VISK Praha Praha 1
15.05.2015 Seminář "Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
18.05.2015 Kurz "DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.05.2015 Seminář "Práce se stresem ve škole" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
20.05.2015 - 21.05.2015 Kurz "Závislosti - rizikové chování v kontextu sociální práce" Bude upřesněno Pardubice
20.05.2015 - 22.05.2015 Kurz "Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování" Elio z.s. Praha 10
21.05.2015 Kurz "JAK ZVLÁDNOUT PROBLÉMOVOU TŘÍDU" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.05.2015 Kurz "Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí" - -
21.05.2015 Seminář "Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
25.05.2015 PRAŽSKÉ FÓRUM PPRCH 2015 NA TÉMA AGRESE A AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
26.05.2015 Seminář "Rozumíme současnému světu?" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
26.05.2015 Seminář "Zdravý životní styl" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
27.05.2015 - 28.05.2015 Závěrečná konference projektu VYNSPI II. Hotel Accor Novotel Praha 2
27.05.2015 Seminář "Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
01.06.2015 Kurz "DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.06.2015 - 03.06.2015 Kurz motivačních rozhovorů Dům světla Praha 8 - Karlín
04.06.2015 - 13.06.2015 Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci PROSPE Praha 4
04.06.2015 - 05.06.2015 Konference "Preventivní cestou-necestou aneb Křižovatky odbornosti" Akademie věd ČR Praha 1
04.06.2015 Seminář "Filmem k toleranci a respektu" Villa Gröbovka Praha 2
07.06.2015 - 11.06.2015 AT konference 2015-"Kolik stojí závislosti" Kongres hotel Jizerka Železné hory u Sečské přehrady
08.06.2015 - 09.06.2015 Kurz "Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky" Elio z.s. Praha 10
08.06.2015 Seminář "Problematika sebepoškozování" Fokus Praha Praha 8
08.06.2015 Kurz "DIAGNOSTIKA RODINY VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ. UŽÍVÁNÍ TESTU RODINNÝCH VZTAHŮ" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.06.2015 Seminář "Etické poradenství" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.06.2015 Seminář "Jsem neposedný. Co s tím mám dělat? aneb Já už s ním nemohu vydržet!" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
16.06.2015 - 17.06.2015 Kurz "Rozhovor v pomáhajících profesích" Fokus Praha Praha 8
18.06.2015 Konference "Efektivní strategie podpory zdraví III." Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
18.06.2015 - 19.06.2015 Seminář "Nenásilná komunikace v prostředí školy: Jak respektovat a být přirozenou autoritou?" VOŠ JABOK Praha 2
22.06.2015 - 23.06.2015 Kurz "Základy nízkoprahových služeb" Komunitní centrum Kolárka, o.s. Prostor Kolín
01.07.2015 - 03.07.2015 Kurz pro pedagogy "Zdravotník" Praha - bude upřesněno -
27.08.2015 Seminář k projektu "Zippy´s Friends" Pražské centrum primární prevence Praha 2
28.08.2015 Seminář "Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
01.09.2015 Kurz "Sociální práce a sociální služby, dotační tituly" Dům u Zlatého rohu Praha 1
08.09.2015 Seminář "Trestně právní problematika v agendě PMS se zaměřením na mladistvé" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.09.2015 Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" Klinika adiktologie Praha 2
14.09.2015 Kurz "Dokumentace školního metodika prevence" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
15.09.2015 Kazuistický seminář k problematice péče o děti v zařízeních pro... Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.09.2015 Seminář ke Grantovému programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zaří Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
17.09.2015 Seminář "Diagnostika třídních kolektivů-SORAD" Základní škola Libčická Praha 8- Čimice
17.09.2015 - 18.09.2015 23. kongres k sexuální výchově Pardubice Hudební sál pardubické radnice Pardubice
17.09.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 13 Praha 5
18.09.2015 - 19.09.2015 Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged" ZŠ Mírová 4 Ústí nad Labem
22.09.2015 Seminář “Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou” Informační centrum Praha 3 Praha 3
23.09.2015 - 24.09.2015 Seminář "Umění rozhovoru" Komunitní centrum Kolárka, o.s. Prostor Kolín
23.09.2015 Kurz "Dokumentace školního metodika prevence" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
24.09.2015 "Středočeská konference primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2015" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
24.09.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 15 Praha 10
29.09.2015 - 30.09.2015 Konference "Dny prevence Praha 2015" - -
29.09.2015 Kurz "Efektivní rozhovor" Dům ochránců přírody Praha 4
30.09.2015 - 02.10.2015 Kurz "Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování" Elio z.s. Praha 10
30.09.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 9 Praha 9
06.10.2015 - 13.10.2015 Kurz "Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged" Klinika adiktologie Praha 2
06.10.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Informační centrum Praha 3 Praha 3
07.10.2015 - 08.10.2015 Konference "Změny v toleranci společnosti k závislostem" Kongresový sál ČVUT Kladno
08.10.2015 Seminář "Bezpečné klima třídy" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
12.10.2015 Konference "Kdy(ž) je třeba prevence 2015" Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice
13.10.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 2 Praha 2
13.10.2015 Seminář "Mlčenlivost a oznamovací povinnost" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.10.2015 Kurz "JAK ZVLÁDNOUT PROBLÉMOVOU TŘÍDU" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.10.2015 Seminář "Vstup do klubu pod vlivem" Salesiánské středisko mládeže Praha 8
15.10.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 4 Praha 4
15.10.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 17 Praha - Řepy
16.10.2015 Kurz "Prevence rizikového chování v základní škole praktické" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.10.2015 - 17.10.2015 Kurz "Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti" Klášter kapucínů Praha 1
19.10.2015 - 20.10.2015 Workshop "Klient nemá zakázku" Salesiánské středisko mládeže Praha 8
20.10.2015 Seminář "Diagnostika rodiny ve školním poradenství. Užívání testu rodinných vztahů." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.10.2015 - 22.10.2015 Seminář "Individuální plánování v NZDM a TP" Dům světla Praha 8 - Karlín
22.10.2015 Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
22.10.2015 Seminář "Strategie vyšetřování šikany I." VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
26.10.2015 Seminář pro pedagogické pracovníky na téma šikana Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
02.11.2015 - 03.11.2015 Kurz "Základy nízkoprahových služeb" Komunitní centrum Kolárka, o.s. Prostor Kolín
02.11.2015 Seminář "Šikana ve škole" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
02.11.2015 Seminář "Trendy rizikového chování žáků" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
02.11.2015 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.11.2015 - 04.11.2015 Seminář "Drogy a závislosti I. a II." DO SVĚTA Strakonice
05.11.2015 - 06.11.2015 Kurz prevence šikany I., II. DO SVĚTA Strakonice
06.11.2015 Kurz "VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN JAKO ZÁKLAD PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLE" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.11.2015 - 10.11.2015 XII. ročník konference PPRCH (2015) Nová radnice-Magistrát hl. města Prahy Praha 1
10.11.2015 Seminář "Legislativa nelegálních návykových látek" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.11.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 10 Praha 10
10.11.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 18 Praha 9 - Letňany
11.11.2015 Konference "VAŠE ŠKOLA 2015" Palác Charitas Praha 2
11.11.2015 Seminář "Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování" Dům odborových svazů Praha 3
11.11.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Radnice MČ Praha 12 Praha 12
12.11.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 11 Praha 11
12.11.2015 Seminář "Zaznamenání individuálních plánů" Dům světla Praha 8 - Karlín
13.11.2015 Kurz "Jak mohou sociální sítě pomáhat při práci se žáky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2015 - 16.11.2015 Seminář "Zážitková prevence I." Praha - bude upřesněno -
16.11.2015 - 17.11.2015 Seminář "Zážitková prevence II." Praha - bude upřesněno -
16.11.2015 Seminář "Miluj, žij a plať – vzdělávací program prevence rizikového chování" Divadlo Na Prádle Praha 1
19.11.2015 - 22.11.2015 Zážitkový kurz "4 x 4" DO SVĚTA Strakonice
19.11.2015 Seminář "JAK LÉPE ZVLÁDAT OBTÍŽE PŘI KOMUNIKACI S RODIČI VE ŠKOLE" Dům odborových svazů Praha 3
23.11.2015 - 24.11.2015 Kurz "Profesionální pedagog–jak získat přirozenou autoritu" Elio z.s. Praha 10
23.11.2015 Konference "KYBERPSYCHO 2015" Magistrát hl. města Prahy Praha 1
24.11.2015 Seminář ""Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM" Dům světla Praha 8 - Karlín
24.11.2015 Seminář "SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÝ PROGRAM UNCLE" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
25.11.2015 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
26.11.2015 Konference a výstava "DYSKORUNKA 2015" Karlínské spektrum - DDM HMP Praha 8
01.12.2015 - 02.12.2015 Seminář "Potřeby klientů nízkoprahových služeb" Komunitní centrum Kolárka, o.s. Prostor Kolín
01.12.2015 Kurz "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.12.2015 Kurz "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.12.2015 - 02.12.2015 Seminář "Hranice a konflikt" DO SVĚTA Strakonice
01.12.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 22 Praha 22
02.12.2015 Kurz "Bezpečné virtuální prostředí–role ředitele školy" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.12.2015 Seminář "KOMUNITNÍ KRUH A PRÁCE SE TŘÍDOU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE" Dům odborových svazů Praha 3
02.12.2015 Seminář "Komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.12.2015 Kazuistický seminář k problematice péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.12.2015 - 04.12.2015 Seminář "Strategické výchovné přístupy" DO SVĚTA Strakonice
03.12.2015 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
07.12.2015 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
08.12.2015 Kurz "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.12.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" pro Prahu 20 MHMP - odd. prevence Praha 1
09.12.2015 - 10.12.2015 Kurz "Zvládání emocí vnitřně a v interakcích" Fokus Praha Praha 8
11.12.2015 Seminář "Škola bezpečného internetu pro pedagogy" Úřad městské části Praha 21 Újezd nad Lesy
11.12.2015 Seminář "Sebepoškozování a jiné rizikové chování dětí a mládeže" - -
15.12.2015 Seminář "LEGISLATIVA NELEGÁLNÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
07.01.2016 Seminář "Komunikace oprávněných požadavků. Emoce a empatická reakce" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.01.2016 Seminář "Náročné situace ve školní třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
12.01.2016 Seminář "Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
12.01.2016 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.01.2016 Seminář "Postoje žáků k dění v současném světě" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
09.02.2016 Seminář "Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
09.02.2016 Seminář "MÝTY A FAKTA LÉČBY MLADISTVÝCH KLIENTŮ V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
16.02.2016 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
17.02.2016 Seminář "Kázeňské problémy ve školní třídě" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
18.02.2016 Seminář "Mluvme o migraci II" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
25.02.2016 Seminář "Specifické poruchy chování" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
25.02.2016 Seminář "Příběh a morální hodnoty" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
26.02.2016 Seminář "Tvorba Preventivního programu školy" Prevalis Praha 5
01.03.2016 Seminář "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.03.2016 Seminář "Právní předpisy ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
09.03.2016 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově Univerzita Palackého Olomouc-Pedagogická fakulta Olomouc
14.03.2016 - 18.03.2016 Kurz pro začínající pracovníky ped.-psych. poraden a začínající školní psychology Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.03.2016 Seminář "Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel..." DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
15.03.2016 Seminář "Mluvme o migraci III" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
17.03.2016 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.03.2016 Seminář "Změny v postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.03.2016 Seminář "Rodič jako učitelův partner" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
31.03.2016 Konference "DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ - NOVÉ PERSPEKTIVY" Národní technická knihovna Praha 6 - Dejvice
04.04.2016 - 05.04.2016 Seminář "Velké otázky o světě" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
05.04.2016 Seminář "Školní metodik prevence – komunikativní dovednosti a řešení krizových situací" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
05.04.2016 Seminář "Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let" PH-VISK Praha Praha 1
05.04.2016 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
06.04.2016 Kazuistický seminář-prevence rizikového chování v prostředí ústavní výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.04.2016 Seminář "Užívání návykových látek u dětí a mládeže" Klinika adiktologie, Aula Praha 2
07.04.2016 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
09.04.2016 Seminář "Návykové látky-mýty a fakta" Prevalis Praha 5
11.04.2016 Seminář "Asertivní komunikace pro pedagogy" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
12.04.2016 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" - -
13.04.2016 Seminář "Právo ve škole" Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
13.04.2016 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
14.04.2016 "Večer s prevencí" Prevalis Praha 5
15.04.2016 Seminář "Heterogenita skupiny a klima třídy" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
15.04.2016 Seminář k problematice řešení školní šikany Nová radnice-Magistrát hl. města Prahy Praha 1
16.04.2016 Přípravný kurz k bakalářskému studiu adiktologie Klinika adiktologie, Aula Praha 2
19.04.2016 Seminář "Změny v postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.04.2016 - 20.04.2016 Seminář "Vědomá práce s předsudky" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.04.2016 - 22.03.2016 Konference "Snižování škod a drogy 2016" Palác Charitas Praha 2
21.04.2016 - 22.04.2016 Konference "Snižování škod a drogy 2016" Palác Charitas Praha 2
22.04.2016 Seminář "Řešení problémů s rizikovým chováním ve školní praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.04.2016 Seminář "Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
27.04.2016 Konference "Efektivní školská prevence v praxi" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
28.04.2016 Přednáška "Behavioral addictions: clinical and diagnostic perspectives" Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK Praha 2
29.04.2016 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.05.2016 - 04.05.2016 Seminář "Rodiče: nečekaní spojenci školy" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
03.05.2016 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
03.05.2016 Seminář "Bezpečně na internetu-chraňme své děti" PH-VISK Praha Praha 1
06.05.2016 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
09.05.2016 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
10.05.2016 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
10.05.2016 Seminář "SPECIFIKA PRÁCE SE ŽÁKEM S ADHD VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
12.05.2016 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.05.2016 Seminář "Jak zvládnout problémovou třídu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.05.2016 - 14.05.2016 Seminář "Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti" Klášter kapucínů Praha 1
17.05.2016 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
18.05.2016 Seminář "Učitel a žák-řešení konfliktních pedagogických situací" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
18.05.2016 PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2016 Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
20.05.2016 Seminář "Psychiatrická péče o děti a dospívající s duševní poruchou" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
24.05.2016 Seminář "Diagnostika rodiny ve školním poradenství" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.05.2016 - 26.05.2016 Seminář "Velké otázky o světě" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
01.06.2016 Seminář "Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
06.06.2016 - 07.06.2016 Seminář "Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí MŠ" - -
08.06.2016 - 09.06.2016 Kurz "Úvod do sociálně-právní ochrany dětí" Dům světla Praha 8 - Karlín
08.06.2016 Seminář " Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)" Národní ústav duševního zdraví Praha - Klecany
09.06.2016 - 10.06.2016 Seminář "Vědomá práce s předsudky - úvod do přístupu Anti-bias" - -
14.06.2016 Seminář "Vedení třídnických hodin" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
16.06.2016 Seminář "Kvalita, nebo kvantita? Aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
16.06.2016 ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PROGRAMŮ PP Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.08.2016 - 17.08.2016 Prázdninová dílna "Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci" Jáchymka v Prze Praha
26.08.2016 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
30.08.2016 - 02.09.2016 Třídenní seminář "Zlepšování sociálního klimatu ve škole" Základní škola Meteorologická Praha 4 - Libuš
30.08.2016 Seminář "Heterogenita skupiny a klima třídy" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
31.08.2016 Seminář "Kulturní odlišnost v české škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
02.09.2016 BEZPLATNÝ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE MŠMT MŠMT Praha 1
02.09.2016 Seminář "Tvorba Preventivního programu školy" Prevalis Praha 5
13.09.2016 Seminář "Spiritualita, náboženství a nová náboženská hnutí" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.09.2016 Seminář "Dokumentace školního metodika prevence" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
23.09.2016 - 24.09.2016 Seminář "S komiksem do hodiny" Běhal Fejér Institute Praha 6
26.09.2016 - 27.09.2016 Konference "DNY PREVENCE PRAHA" - -
26.09.2016 Seminář ke Grantovému programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zaří Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
29.09.2016 - 30.09.2016 IX. AT konference v Plzeňském kraji "Devátá vlna" Hotel Zámecký statek Býkov, Hromnice
01.10.2016 Seminář "Miluj, žij a plať–vzdělávací program prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
04.10.2016 Seminář "Legislativní rámec prevence rizikového chování" - -
05.10.2016 Seminář "Školní metodik prevence-aktuální informace a efektivní působení na školách" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
05.10.2016 Seminář "Komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
06.10.2016 - 08.10.2016 Kurz "Persona Dolls - panenky s osobností" - -
06.10.2016 Seminář "Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
10.10.2016 Seminář "Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu" VIC ČVUT Praha 6
11.10.2016 Seminář "Mediace jako prostředek řešení konfliktů v rodině" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
12.10.2016 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.10.2016 Středočeská konference primární prevence rizikového chování dětí a mládeže VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
13.10.2016 Seminář "Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
14.10.2016 Seminář "Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
18.10.2016 - 19.10.2016 Seminář "PRÁCE S RODIČI, PARTNERY A SOUROZENCI KLIENTŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.10.2016 Seminář "Problematika sebepoškozování" Fokus Praha Praha 8
19.10.2016 Seminář "JAK NA DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM?" Dům odborových svazů Praha 3
20.10.2016 2. MEZIOBOROVÁ KONFERENCE ADHD Hotel Olšanka Praha 3
20.10.2016 Seminář "Prevence rizikového chování v základní škole praktické" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.10.2016 Seminář "Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
31.10.2016 - 01.11.2016 XIII. ročník Česko–slovenské konference Primární prevence rizikového chování Magistrát hl. města Prahy Praha 1
31.10.2016 Seminář "Cesty spolu-Jak být koučem vlastní třídy" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
01.11.2016 Seminář "Školní metodik prevence–komunikativní dovednosti a řešení krizových situací" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
01.11.2016 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.11.2016 Seminář "JAK POMOCI DĚTEM S ADHD A ADD" Dům odborových svazů Praha 3
03.11.2016 Kaziustický seminář ke standardům kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a... Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.11.2016 Seminář "Syndrom ADHD–jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
07.11.2016 - 08.11.2016 Seminář "Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
08.11.2016 Seminář "Prevence užívání alkoholu ve školách" Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK Praha 2
08.11.2016 Seminář "Inkluze ano, ale ne za každou cenu" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
09.11.2016 - 10.11.2016 Seminář "Individuální plánování v NZDM a TP" Dům světla Praha 8 - Karlín
09.11.2016 Konference "Vaše škola 2016" Hotel Artemis Praha 8
09.11.2016 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
10.11.2016 Seminář "Dokumentace školního metodika prevence" PH-VISK Praha Praha 1
10.11.2016 Seminář "Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v mateřské škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.11.2016 - 12.11.2016 27. konference Duševní zdraví mládeže Hotel Continental Brno
11.11.2016 Seminář "Cesty spolu - Společně proti šikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
15.11.2016 - 16.11.2016 Seminář "Rodinné konference" Dům světla Praha 8 - Karlín
15.11.2016 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" VOŠ JABOK Praha 2
16.11.2016 Seminář "Homosexualita ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
21.11.2016 Seminář "Emoční sebeobrana pro učitele" Rubikon centrum Praha 3
22.11.2016 Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
23.11.2016 Seminář "Sekty a jejich působení v ČR" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
23.11.2016 Seminář "Agresivita a nekázeň ve škole" - -
28.11.2016 Seminář "Dospívání a styly mladých, možná rizika příslušnosti k subkultuře" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
30.11.2016 Seminář "Právní předpisy ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
30.11.2016 Den "Umění žít spolu" Městská knihovna v Praze-pobočka Praha 5 Praha 5
05.12.2016 Seminář "Cesty spolu - Společně proti šikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
07.12.2016 - 08.12.2016 Seminář "Aplikace standardů kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a SVP..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.12.2016 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
07.12.2016 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
08.12.2016 Seminář "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.12.2016 Seminář "Komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
09.12.2016 Seminář "Psychiatrická péče o děti a dospívající s duševní poruchou" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
14.12.2016 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.01.2017 Seminář "Respektovat a být respektován 1: Komunikace oprávněných požadavků..." DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
05.01.2017 Seminář "Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
10.01.2017 Seminář "Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
10.01.2017 Seminář "Kouření tabáku u dětí a mladistvých" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
11.01.2017 Seminář "Stres a syndrom vyhoření" PH-VISK Praha Praha 1
19.01.2017 Seminář "Hry pro větší skupiny dětí a práce se skupinovou dynamikou" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
19.01.2017 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.01.2017 Seminář "Etická výchova-podpora zavádění do výuky ZŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.01.2017 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
24.01.2017 Seminář "Syndrom ADHD – jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
26.01.2017 - 27.01.2017 "ZÁKLADY SYSTEMICKÉ PRÁCE S DĚTMI A S DOSPÍVAJÍCÍMI" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
30.01.2017 Seminář "Náročné situace ve školní třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
06.02.2017 - 07.02.2017 Kurz "Systemická práce s rodinou" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
07.02.2017 Konference „Kraje pro bezpečný internet 2017“ VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
14.02.2017 Seminář "Specifika terapeutické práce s dospívajícími" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.02.2017 Seminář "ZMĚNY V POSTAVENÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.02.2017 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
16.02.2017 Seminář "Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování" PH-VISK Praha Praha 1
17.02.2017 Seminář "VEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY PRO DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM PRO ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVNÍKY" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.02.2017 Přednáška "Démon nebo vítaný relaxant? Alkohol v české společnosti" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
22.02.2017 Seminář "Sekty a netradiční náboženské skupiny" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.02.2017 - 24.02.2017 Seminář "Práce s dětmi migrantů" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
01.03.2017 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.03.2017 Seminář "Komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.03.2017 Seminář "Respektovat a být respektován 2: Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
09.03.2017 Seminář "Učitel a žák-řešení konfliktních pedagogických situací" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
14.03.2017 Seminář "Téma smrti, jak s ním pracovat ve škole" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
17.03.2017 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
20.03.2017 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole" PH-VISK Praha Praha 1
20.03.2017 Seminář "Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga" PH-VISK Praha Praha 1
20.03.2017 Seminář "Školní metodik prevence - aktuální informace a efektivní působení na školách" PH-VISK Praha Praha 1
21.03.2017 Seminář "Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
22.03.2017 Přednáška "Závislost? A co dál?" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
27.03.2017 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
29.03.2017 Seminář "PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY, JEHO TVORBA, REALIZACE A EVALUACE" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.03.2017 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
29.03.2017 Seminář "Asertivní komunikace pro pedagogy" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
30.03.2017 Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
30.03.2017 Seminář "Respektovat a být respektován 3: Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel..." DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
31.03.2017 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
03.04.2017 - 07.04.2017 Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a začínající školní psychology Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.04.2017 Seminář "Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
04.04.2017 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.04.2017 Seminář "Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
05.04.2017 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
06.04.2017 Seminář "Sociálně patologické projevy chování dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
06.04.2017 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2017 Seminář "Diagnostika rodiny ve školním poradenství. Užívání testu rodinných vztahů" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.04.2017 - 12.04.2017 Seminář "Rozvoj sociálních dovedností pedagogů v MŠ" Impact Hub Praha 5
13.04.2017 Seminář "Jak na emoce-klienta nebo i vlastní" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
18.04.2017 Seminář "Právní předpisy ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
20.04.2017 - 21.04.2017 Konference "Sociální práce a drogy 2017" Palác Charitas Praha 2
20.04.2017 - 23.04.2017 Film Festival Na hlavu Kino Světozor Praha 1-Nové Město
20.04.2017 Seminář "Etická výchova-podpora zavádění do výuky ZŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.04.2017 Kurz zvládání vzteku-Liga otevřených mužů LOM-Liga otevřených mužů Praha 7
25.04.2017 Seminář "Finanční gramotnost" Komerční banka Praha 1
27.04.2017 Seminář "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.04.2017 Seminář "VEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY PRO DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM PRO ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVNÍKY" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.04.2017 Seminář "Agresivita, násilí a šikana ve škole" - -
02.05.2017 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
02.05.2017 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Hotel Olympic Congress Praha 8
03.05.2017 Seminář "Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v mateřské škole" Hotel Olympic Congress Praha 8
05.05.2017 Seminář "Strategie vyšetřování šikany II." VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
09.05.2017 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
09.05.2017 Seminář "Závislost na internetu" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.05.2017 Pražské fórum PPRCH "BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁĆH" Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
10.05.2017 Přednáška "Čím pro nás jsou psychedelika?" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
11.05.2017 Seminář "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.05.2017 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.05.2017 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.05.2017 Seminář "Žebříčky aneb Jak zlepšovat vztahy ve třídě" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
12.05.2017 Seminář "Jak budovat bezpečné pozitivní sociální klima školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.05.2017 - 13.05.2017 Seminář "Labyrint migrace" Marianeum - školící středisko Praha 2
16.05.2017 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
17.05.2017 Seminář "Praktické náměty a techniky pro preventivní programy a třídnické hodiny" Impact Hub Praha 5
19.05.2017 - 20.05.2017 Eduspace-Festival vzdělávání Brno 2017 - -
19.05.2017 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
22.05.2017 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
22.05.2017 Seminář "Pedagog a práce ve vypjatých komunikačních situacích" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
23.05.2017 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.05.2017 Seminář "Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.05.2017 Seminář "Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
24.05.2017 Seminář "Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
25.05.2017 Seminář "Psychopatologie I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.05.2017 Seminář "Agresivita, násilí a šikana ve škole" - -
29.05.2017 - 30.05.2017 Seminář Dítě v krizi-"Dětský svět v souvislostech..." Interhotel Moskva Zlín
30.05.2017 KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ PRO PSYCHOLOGY ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚV/OV Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.05.2017 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.06.2017 - 08.06.2017 AT KONFERENCE 2017 Kongres hotel Jezerka Seč - Ústupky
08.06.2017 - 09.06.2017 Seminář "Jak na standardy kvality péče o děti v zařízeních ÚV, OV a SVP v praxi Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.06.2017 - 10.06.2017 XI. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
09.06.2017 Seminář "Legislativní rámec prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
09.06.2017 Seminář "Nová náboženská hnutí" Prevalis Praha 5
10.06.2017 Seminář "HIV/AIDS" Prevalis Praha 5
11.06.2017 Seminář "Poruchy příjmu potravy" Prevalis Praha 5
11.06.2017 Seminář "Tvorba preventivního programu školy" Prevalis Praha 5
13.06.2017 Seminář "Rekodifikace *tabákového zákona*" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.06.2017 Seminář "Právní předpisy ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
15.06.2017 Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
20.06.2017 - 21.06.2017 Seminář "Práce s předsudky na českých školách" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.06.2017 - 22.06.2017 Seminář "Úvod do sociálně-právní ochrany dětí" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
22.06.2017 Seminář "Sociálně patologické projevy chování dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
23.06.2017 Seminář "Vedení rozhovoru s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
23.06.2017 11. ročník odborné konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám Kino Nadsklepí Kroměříž
29.06.2017 - 30.06.2017 Seminář "Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.07.2017 Seminář "Agresivita, násilí a šikana ve škole" - -
13.08.2017 - 15.08.2017 Letní škola prevence Základní škola a mateřská škola Uherské Hradiště
22.08.2017 - 24.08.2017 Učitelské lázně aneb Umění spolupráce Penzion Mlýn Kamenice Krásná Hora nad Vltavou
24.08.2017 ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.08.2017 - 31.08.2017 Vzdělávací program "Společné bourání bariér" Hotel Rytířsko Rytířsko
29.08.2017 Informační seminář k výukové metodě Persona Dolls Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
30.08.2017 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
31.08.2017 Seminář "Práce s kulturní odlišností na českých školách" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
01.09.2017 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
01.09.2017 Seminář "Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
01.09.2017 Seminář "Agresivita, násilí a šikana ve škole" Prevalis Praha 5
04.09.2017 - 08.09.2017 Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a začínající školní psychology/šk Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.09.2017 Seminář pro žadatele o dotaci MŠMT MŠMT-budova C081 Praha 1
07.09.2017 Seminář "Sociální práce s rodinou I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
08.09.2017 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.09.2017 - 12.09.2017 Mezinárodní konference "Detence dětí v zařízeních sociální péče” Národní technická knihovna Praha 6 - Dejvice
12.09.2017 Seminář "Speciální techniky při práci s mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
13.09.2017 - 14.09.2017 Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I. Hotel Olšanka Praha 3
13.09.2017 - 15.09.2017 Seminář "Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků" Prevalis Praha 5
13.09.2017 Seminář "Dokumentace školního metodika prevence" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
14.09.2017 Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
15.09.2017 Seminář "Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
18.09.2017 - 19.09.2017 Konference PPRCH - „Prevence v resortech jako části jedné skládačky“ Akademické prostory 1. LF UK a VFN Praha 2
19.09.2017 Seminář "Cesty spolu - Společně proti šikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
20.09.2017 Seminář "Školní metodik prevence-aktuální informace a efektivní působení na školách" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
21.09.2017 - 23.09.2017 Seminář "Persona Dolls - panenky s osobností" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.09.2017 - 22.09.2017 Seminář "Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
25.09.2017 Seminář ke grantům na rok 2018 pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních Magistrát hl. města Prahy Praha 1
26.09.2017 - 27.09.2017 Konference "Dny prevence 2017" Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
26.09.2017 Seminář "Seznámení s legislativou v oblasti společného vzdělávání" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
27.09.2017 Seminář "Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.10.2017 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.10.2017 Seminář "Prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
04.10.2017 Seminář "Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
06.10.2017 Seminář "Bezpečně na internetu" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
06.10.2017 Konference "Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních" MŠMT-budova C081 Praha 1
06.10.2017 Kurz "Odvykání kouření pro nelékařské odborníky" Nová radnice-Magistrát hl. města Prahy Praha 1
09.10.2017 Seminář "Šikana - identifikace a prevence" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.10.2017 - 13.10.2017 Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.10.2017 Seminář "Bezpečné klima třídy interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
10.10.2017 Seminář "Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících" Státní zdravotní ústav Praha Praha 10
10.10.2017 Seminář "Prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
10.10.2017 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
10.10.2017 Seminář "Bezpečné klima ve škole" Prevalis Praha 5
10.10.2017 Seminář "Primární prevence rizikovécho chování-její současná podoba a budoucnost" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
11.10.2017 Seminář "Rizikové chování adolescentů a jeho screening" Národní ústav duševního zdraví Praha - Klecany
12.10.2017 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz" Café Therapy Praha 1
12.10.2017 Seminář "Strategie vyšetřování šikany I." VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
13.10.2017 Celostátní konference "Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních" Krajský úřad Brno Brno
16.10.2017 Seminář "Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích" PH-VISK Praha Praha 1
16.10.2017 Seminář "Bezpečné klima třídy interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
17.10.2017 Seminář "JAK BUDOVAT BEZPEČNÉ POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.10.2017 - 19.10.2017 Seminář "Práce s dětmi migrantů" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
19.10.2017 Konference "DÍTĚ V CENTRU POZORNOSTI" - -
19.10.2017 Seminář "Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti" PH-VISK Praha Praha 1
23.10.2017 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.10.2017 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
24.10.2017 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
25.10.2017 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.10.2017 Seminář "Sociálně patologické projevy chování dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.10.2017 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
27.10.2017 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
31.10.2017 Seminář "PRÁCE S PRAVIDLY TŘÍDY A INDIVIDUÁLNÍM VÝCHOVNÝM PROGRAMEM" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.11.2017 Seminář "Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti" PH-VISK Praha Praha 1
02.11.2017 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.11.2017 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
02.11.2017 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.11.2017 Seminář "„Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM" Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha 10
02.11.2017 Seminář "Jak​ ​vést​ ​dospívající,​ ​aby​ ​uměli​ ​řešit​ ​své​ ​krizové​ ​stavy" - -
03.11.2017 - 04.11.2017 Seminář "Velké otázky o světě" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
04.11.2017 Seminář "Bezpečné klima ve škole" Prevalis Praha 5
07.11.2017 Konference "PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY" Kongresové centrum Masarykovy koleje Praha 6
07.11.2017 METODICKÉ SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ MŠMT-budova C081 Praha 1
08.11.2017 Seminář "Bezpečné klima školy a školní metodik prevence" PH-VISK Praha Praha 1
09.11.2017 Seminář "DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.11.2017 Seminář "Volba metod výuky a úprava organizace, obsahu, hodnocení a forem výuky u žáků s ADHD" Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2,4 Praha 10
14.11.2017 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.11.2017 METODICKÉ SETKÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.11.2017 Seminář "Testování dětí a mladistvých při podezření na užití návykových látek" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.11.2017 Kazuistický seminář - práce s dítětem s psychiatrickou diagnózou a agresivním dítětem Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2017 Konference "Rizika v chování dětí a mládeže" Hotel Artemis Praha 8
18.11.2017 - 19.11.2017 Seminář "Školní šikanování a jeho řešení" Prevalis Praha 5
23.11.2017 Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
24.11.2017 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.11.2017 Seminář "Úvod do problematiky domácího násilí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
27.11.2017 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách–šikana a kyberšika Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.11.2017 Přednáška "Západní expanzionismus a zrod moderního rasového myšlení" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
29.11.2017 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.11.2017 Seminář "Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti-2.díl" PH-VISK Praha Praha 1
29.11.2017 Seminář "Stížnosti a jejich řešení" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
30.11.2017 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.11.2017 Konference "ZAŽÍT PREVENCI" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
30.11.2017 Seminář "Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence" PH-VISK Praha Praha 1
30.11.2017 Seminář "Prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
30.11.2017 Seminář "Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
30.11.2017 Prodejní výstava a konference "DYSKORUNKA" Karlínské spektrum - DDM HMP Praha 8
02.12.2017 Seminář "Bezpečné klima ve škole" Prevalis Praha 5
04.12.2017 METODICKÉ SETKÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.12.2017 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.12.2017 - 06.12.2017 Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I. Hotel Olšanka Praha 3
05.12.2017 Konference "Návykové látky a bezpečnost ve školách" Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze Praha 2
05.12.2017 Seminář "Respekt nebolí aneb Jak učit o lidských právech" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
06.12.2017 Seminář "Bezpečné klima školy a školní metodik prevence" PH-VISK Praha Praha 1
06.12.2017 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
06.12.2017 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
08.12.2017 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.12.2017 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.12.2017 Seminář "Komunikace s dospívajícími" PH-VISK Praha Praha 1
12.12.2017 Seminář "Užívání návykových látek a další formy rizikového chování mezi mládeží..." o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
13.12.2017 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách - bez tematického Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.12.2017 Kazuistický seminář k problematice péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.12.2017 Seminář "Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti" PH-VISK Praha Praha 1
13.12.2017 Seminář "Principy nezraňující komunikace" Café Therapy Praha 1
14.12.2017 Seminář "INKLUZE V REÁLNÉM ŽIVOTĚ ŠKOLY" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.12.2017 Seminář "Cesty spolu-Společně proti šikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
14.12.2017 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
14.12.2017 Seminář "Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
14.12.2017 Seminář "Svět v otázkách: globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím filozofie pro děti" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
14.01.2018 Seminář "Respektovat a být respektován 1-Komunikace oprávněných požadavků.Emoce a empatická reakce" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
15.01.2018 - 16.01.2018 Seminář "Motivační rozhovory" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.01.2018 Seminář "Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
17.01.2018 - 18.01.2018 Seminář "Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.01.2018 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
18.01.2018 Seminář "Pedagog v ohrožení-jak je možné účinně čelit projevům šikany" PH-VISK Praha Praha 1
23.01.2018 Seminář "Sociálně patologické projevy chování dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
23.01.2018 Seminář "Bezpečné klima ve škole" Prevalis Praha 5
25.01.2018 Seminář "SOCIÁLNÍ PRÁCE A PŘÍPADOVÉ KONFERENCE" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.01.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.01.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
29.01.2018 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole" PH-VISK Praha Praha 1
05.02.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence z pedagogicko-psychologických poraden–netolismus a ... Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.02.2018 Seminář "Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
06.02.2018 Seminář "Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
09.02.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.02.2018 Seminář "SLOVNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ JAKO SOUČÁST INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.02.2018 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
13.02.2018 Seminář "Nová náboženská hnutí" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
19.02.2018 Seminář "Nové metody výuky o holocaustu" Budova MŠMT Praha 1
20.02.2018 Seminář "Speciální techniky při práci s mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.02.2018 Seminář "Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.02.2018 Kurz "Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.02.2018 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
27.02.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.02.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" ZŠ Ke Kateřinkám Praha 4
01.03.2018 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
01.03.2018 - 24.05.2018 Cyklus přednášek O PSYCHIATRII A KLINICKÉ PSYCHOLOGII Psychiatrická nemocnice Bohnice-Divadlo Za plotem Praha 8
02.03.2018 - 04.03.2018 Seminář "Výchova k respektu a toleranci" Hotel Benica Benešov
02.03.2018 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
06.03.2018 Seminář "Diagnostika a diferenciální Dg. dospělých pacientů s ADHD" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
07.03.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.03.2018 Seminář "Respektovat a být respektován 2: Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
08.03.2018 Seminář "Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
09.03.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.03.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.03.2018 Drogy pod lavicí - veřejná debata Pedagogická fakulta UK Praha 1
15.03.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
20.03.2018 Seminář "Sociálně patologické projevy chování dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.03.2018 Mezinárodní konference „Zipyho a Jablíkovi kamarádi–duševní zdraví v inkluzivní škole“ Magistrát hl. města Prahy Praha 1
22.03.2018 Seminář "Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.03.2018 Rozšiřující seminář ""Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské.. Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.03.2018 - 25.03.2018 Seminář "Realizace prevence rizikového chování-zaměřeno na předsudky a emoce" Prevalis Praha 5
29.03.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.04.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.04.2018 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
06.04.2018 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.04.2018 Seminář "PRÁCE S ŽÁKEM S ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.04.2018 Seminář "Komunikace s dospívajícími" PH-VISK Praha Praha 1
12.04.2018 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.04.2018 Seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.04.2018 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
12.04.2018 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
12.04.2018 Seminář "Strategie vyšetřování šikany I." VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
12.04.2018 Seminář "Žák z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami..." PH-VISK Praha Praha 1
12.04.2018 Seminář "Psychohygiena jako prevence vyhoření" VOŠ JABOK Praha 2
13.04.2018 Seminář "Jak komunikovat v problémových situacích s dítětem v MŠ" PH-VISK Praha Praha 1
17.04.2018 Konference "DÍTĚ V CENTRU POZORNOSTI 2018" Hotel Occidental Praha (dříve Barcelo) Praha 4
17.04.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
19.04.2018 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.04.2018 - 20.04.2018 Konference "Specifické skupiny a drogy 2018" Palác Charitas Praha 2
19.04.2018 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
25.04.2018 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
25.04.2018 Bezpečná škola pro všechny-celostátní konference Krajský úřad Brno Brno
26.04.2018 - 27.04.2018 10. Adiktologická konference Středočeského kraje: Nové a nelátkové závislosti Hotel LIONS Nesuchyně u Rakovníka
26.04.2018 Seminář "Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné střední škole" PH-VISK Praha Praha 1
26.04.2018 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol" PH-VISK Praha Praha 1
02.05.2018 - 04.05.2018 Seminář "Psychiatrické minimum" Fokus Praha Praha 8
10.05.2018 Seminář "Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.05.2018 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
10.05.2018 Bezpečná škola pro všechny-celostátní konference se zahraniční účastí v Praze MŠMT-budova C081 Praha 1
11.05.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.05.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
15.05.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
15.05.2018 Seminář "Dluhová prevence u dětí a mládeže" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
16.05.2018 "Inkluze v reálném životě školy - kazuistický seminář" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.05.2018 Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2018 Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
17.05.2018 Seminář "Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN,.." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.05.2018 Seminář "Školská legislativa pro školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.05.2018 Seminář "Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
21.05.2018 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
21.05.2018 Seminář "Asertivní komunikace pro pedagogy" PH-VISK Praha Praha 1
22.05.2018 Seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
23.05.2018 Seminář "Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.05.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.05.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.05.2018 - 29.05.2018 Workshop "S komiksem do hodiny" Skautský institut v Praze Praha 1
28.05.2018 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" VOŠ JABOK Praha 2
29.05.2018 - 30.05.2018 Seminář Dítě v krizi „Společně pro radostné dětství …“ Interhotel Moskva Zlín
29.05.2018 Seminář "Respektovat a být respektován 3: Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel..." DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.05.2018 Seminář "Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.05.2018 Seminář "Stres v práci pedagoga" PH-VISK Praha Praha 1
31.05.2018 Seminář "Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
31.05.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
01.06.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.06.2018 Setkání středisek výchovné péče MŠMT Praha 1
02.06.2018 - 03.06.2018 4. Česká konference o stresu a vyhoření Hotel Olšanka Praha 3
03.06.2018 - 07.06.2018 AT konference 2018 Kongres hotel Jezerka Seč - Ústupky
04.06.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách–záškoláctví Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.06.2018 - 06.06.2018 Seminář "Řešení školní šikany a kyberšikany I." Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
05.06.2018 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.06.2018 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" - Praha 2
08.06.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v ped. psych. poradnách–šikana a kyberšikana Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.06.2018 - 14.06.2018 Seminář "Úvod do sociálně-právní ochrany dětí" Diakonická akademie Praha 2
14.06.2018 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
18.06.2018 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
19.06.2018 Seminář "Psychospirituální krize" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
20.06.2018 Seminář "New Addiction–nové závislosti nelátkového charakteru" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.06.2018 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
21.06.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-etnické minority" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.06.2018 - 22.06.2018 Konference Terénní a nízkoprahové programy 2018–SPOLUPRACUJEME Novotného lávka Praha 1
21.06.2018 Seminář "Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.06.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
22.06.2018 Seminář "Sociální práce a případové konference" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.06.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.06.2018 Seminář "Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.06.2018 Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
02.07.2018 - 04.07.2018 Letní škola prevence Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
16.08.2018 - 19.08.2018 "4x4 Metodický kurz zážitkové pedagogiky" - -
20.08.2018 - 22.08.2018 Třídenní seminář "Společné bourání bariér 2018" Hotel Rytířsko Rytířsko
28.08.2018 Seminář "Sociální práce a případové konference" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.08.2018 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
29.08.2018 Seminář "Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.08.2018 Seminář "Rozdíl mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.08.2018 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
31.08.2018 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
04.09.2018 - 05.09.2018 Seminář "Child Abuse and Neglect-syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
04.09.2018 Seminář "Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
06.09.2018 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.09.2018 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.09.2018 Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogické praxi III Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.09.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.09.2018 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.09.2018 Seminář "Krizová intervence u dětí" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
12.09.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.09.2018 Seminář "Dokumentace školního metodika prevence" PH-VISK Praha Praha 1
14.09.2018 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.09.2018 Seminář "Dotační řízení v oblasti prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
17.09.2018 - 21.09.2018 PRO PSYCHOLOGY-Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
17.09.2018 - 21.09.2018 PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY-Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
17.09.2018 Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
19.09.2018 Seminář "Právo ve škole" ZŠ Táborská Praha 4
20.09.2018 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace a evaluace" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.09.2018 Seminář "Vedení rozhovoru s dětským klientem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.09.2018 - 25.09.2018 Kurz motivačních rozhovorů Diakonická akademie Praha 2
24.09.2018 Grantový seminář - Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro r. 2019 Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
26.09.2018 - 27.09.2018 Dny prevence Praha Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
27.09.2018 Přednáška "Krizové situace výuky - PhDr. Jan Svoboda" Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
01.10.2018 - 02.10.2018 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.10.2018 Seminář "Sociální práce a případové konference" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.10.2018 Seminář "Rozdíl mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.10.2018 Seminář "Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogické praxi" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
04.10.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
04.10.2018 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.10.2018 Seminář "Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole" PH-VISK Praha Praha 1
05.10.2018 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
09.10.2018 Seminář "New Addiction–nové závislosti nelátkového charakteru" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.10.2018 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole" PH-VISK Praha Praha 1
09.10.2018 Seminář "Svět digitálních her" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
10.10.2018 Konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky-cizince" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.10.2018 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.10.2018 Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.10.2018 Seminář "Strategie vyšetřování šikany II." PH-VISK Praha Praha 1
12.10.2018 Seminář "Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti"-SŠ PH-VISK Praha Praha 1
12.10.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.10.2018 - 16.10.2018 Konference PPRCH 2018 - Vzdělávání v prevenci Magistrát hl. města Prahy Praha 1
15.10.2018 - 16.10.2018 Seminář "Syndrom CAN–definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.10.2018 Seminář "Bezpečné klima na základní škole interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
15.10.2018 Seminář "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi-a jak na ně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
16.10.2018 Seminář "PRÁCE S CELÝM RODINNÝM SYSTÉMEM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM" Skautský institut v Praze Praha 1
16.10.2018 Seminář "Školní šikana a její řešení" ZŠ Táborská Praha 4
18.10.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s ADHD" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.10.2018 Seminář "Pedagog v ohrožení-jak je možné účinně čelit projevům šikany" PH-VISK Praha Praha 1
19.10.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
19.10.2018 Seminář "Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
22.10.2018 Seminář "Vytváření ´Kruhu přátel´–podpora vrstevnických vztahů" Pedagogická fakulta UK Praha 1
23.10.2018 Seminář "Práce s pravidly třídy a Individuálním výchovným programem" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.10.2018 Seminář pro asistenty pedagoga–podpora žáků s ADHD, ADD Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.10.2018 - 25.10.2018 Seminář "Nové přístupy k dětem s problémovým chováním" Skautský institut v Praze Praha 1
25.10.2018 Seminář "Triáda (asistent pedagoga-třídní učitel-rodič)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
26.10.2018 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.10.2018 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
29.10.2018 - 30.10.2018 Seminář "Cesta k sobě-sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst" Fokus Praha Praha 8
30.10.2018 - 31.10.2018 Seminář "Základy práce s dítětem v krizi" Remedium Praha 3
30.10.2018 - 01.11.2018 Seminář "Emoční inteligence - úvodní kurz" Prevalis Praha 5
31.10.2018 Seminář "Prevence rizikového chování v prostředí ústavní výchovy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.11.2018 Seminář "Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výchovných obtíží" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
01.11.2018 Konference 2018: Bezpečí ve škole Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
01.11.2018 Seminář "Přístupy ke vzdělávání v současné škole–role učitele v současné škole" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
01.11.2018 Seminář "První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.11.2018 Základní kurz-řešení školní šikany a kyberšikany I. Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.11.2018 Seminář "S PŘÍBĚHY ZA HRANICE PŘEDMĚTŮ aneb Jak se bavit s malými dětmi o současném světě" Pražské kreativní centrum Praha 1
03.11.2018 Seminář "Jak víme, že to funguje?Aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
05.11.2018 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko psychologických poradnách–šikana a kyberši Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.11.2018 Seminář "Bezpečné klima na střední škole interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
06.11.2018 - 07.11.2018 Seminář "Individuální plánování s dětmi a mládeží..." Diakonická akademie Praha 2
06.11.2018 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích II." - -
06.11.2018 - 07.11.2018 Konference "1000 podob krizové intervence" Hotel Olšanka Praha 3
06.11.2018 Seminář "Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.11.2018 - 07.11.2018 Seminář "Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany" Diakonická akademie Praha 2
06.11.2018 Čtyřdenní kurz "Mentoring a jeho využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
06.11.2018 Seminář "Dítě jako oběť trestného činu" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
07.11.2018 Seminář "Šikana - identifikace a prevence" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
08.11.2018 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
08.11.2018 Seminář "Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže" PH-VISK Praha Praha 1
08.11.2018 Přednáška "Kanabis-náš problémový souputník..." Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
10.11.2018 Konference "Festival dětské psychologie" Hotel Olšanka Praha 3
13.11.2018 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
13.11.2018 Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
13.11.2018 Seminář "Práce s agresí u dětí ve škole" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.11.2018 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2018 Seminář "Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2018 Seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.11.2018 Seminář "Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogické praxi II" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
16.11.2018 Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.11.2018 Seminář "Práce s heterogenní třídou" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.11.2018 Doškolovací kurz zdravotníka - -
20.11.2018 Seminář "BOZ a právní problematika základních a středních škol" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
20.11.2018 Konference "S asistenty k lepší škole" DOX, Centrum současného umění Praha 7
20.11.2018 Workshop "Nástroje financování adiktologických služeb" Lichtenštejnský palác Praha1
21.11.2018 Kazuistický seminář pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.11.2018 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.11.2018 KONFERENCE EDUCATION FOR A CHANGING WORLD 2018 Grandior Hotel Prague Praha 1
22.11.2018 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" Café Therapy Praha 1
22.11.2018 Konference DYSKORUNKA aneb „škola (čtení) k žití“ Karlínské spektrum - DDM HMP Praha 8
23.11.2018 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.11.2018 Seminář "Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
26.11.2018 Setkání "Ventil metodika" Prevalis Praha 5
27.11.2018 Seminář "Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzděl. potřeb v oblasti vztahových a adaptačních..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.11.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.11.2018 - 29.11.2018 Seminář "Rodiče: nečekaní spojenci školy" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
28.11.2018 - 29.11.2018 Reitox Academy na téma “Scaling-up prevention: Universal Prevention Curriculum” Lichtenštejnský palác Praha1
28.11.2018 Seminář "Děti v kontextu domácího násilí" PH-VISK Praha Praha 1
29.11.2018 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
29.11.2018 Workshop pro AP-Realizace podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami chování (ADHD, ADD) Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.11.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.11.2018 Seminář "Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
30.11.2018 Seminář "Přístupy ke vzdělávání v současné škole–individualizace výuky a výuka žáků se SVP" PH-VISK Praha Praha 1
30.11.2018 Seminář "Ne kriminalitě z nenávisti" Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
30.11.2018 Seminář "Tvorba Preventivního programu školy" Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
01.12.2018 Seminář "HIV/AIDS ve světle dnešní doby" Prevalis, ZŠ Táborská Praha 4
03.12.2018 Seminář „Bezpečnost, právo a rizikové chování" Staroměstská radnice-Velký Radniční klub Praha 1
03.12.2018 Seminář "Řešení konfliktů v třídních kolektivech" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
04.12.2018 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.12.2018 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
05.12.2018 Kazuistický seminář "Inkluze v reálném životě školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
05.12.2018 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
06.12.2018 Seminář "Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu/školy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.12.2018 Seminář "Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.12.2018 Seminář "Sociální práce s ohroženým dítětem I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.12.2018 Kurz "Zipyho kamarádi" E-clinic, z.ú.-Budova polikliniky Olšanská Praha 3
10.12.2018 Seminář "Řešení konfliktů v třídních kolektivech" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
11.12.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-etnické minority" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.12.2018 Seminář "Závislost na počítačovém hraní a další online závislosti" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
13.12.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-zaměření na romskou menšinu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
13.12.2018 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.12.2018 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.12.2018 Seminář "Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
08.01.2019 Seminář "Mediální gramotnost" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
11.01.2019 Seminář "Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy" PH-VISK Praha Praha 1
12.01.2019 Seminář "Styly mladých" Prevalis Praha 5
13.01.2019 Seminář "Poruchy příjmu potravy" Prevalis Praha 5
15.01.2019 Seminář "Jak číst média (na 1. stupni ZŠ)" PH-VISK Praha Praha 1
16.01.2019 Workshop "SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ, JEJICH ZVLÁDÁNÍ V BĚŽNÉ ŠKOLE A MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.01.2019 - 25.01.2019 Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
22.01.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.01.2019 Seminář "Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami-zaměření na romskou menšinu" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.01.2019 Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
25.01.2019 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.01.2019 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
31.01.2019 - 03.02.2019 Festival "Na hlavu" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
01.02.2019 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.02.2019 Seminář "Komunikace s rodinou" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
04.02.2019 Seminář "Ventil metodika" Prevalis Praha 5
05.02.2019 Seminář "Poradenský proces a budování poradenského vztahu v soc. práci-zaměřeno na práci s dětmi..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.02.2019 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole" PH-VISK Praha Praha 1
06.02.2019 Seminář "Syndrom vyhoření u učitelů" Katedra psychologie PedF UK Praha 1
06.02.2019 Seminář "Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.02.2019 Konference "PARTNERSTVÍ a MANŽELSTVÍ aneb Je manželství stále atraktivní?" Rock Café Praha Praha 1
12.02.2019 Seminář "Stres v práci pedagoga" PH-VISK Praha Praha 1
12.02.2019 Seminář "HIV, AIDS a zneužívání návykových látek" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
16.02.2019 - 17.02.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování I." Prevalis Praha 5
18.02.2019 Seminář "Psychopatologie I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
18.02.2019 Seminář "Děti a drogy: Legislativa, praxe, léčba, prevence" Poslanecká sněmovna P ČR Praha 1
21.02.2019 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.02.2019 Seminář "Strategie vyšetřování šikany I." PH-VISK Praha Praha 1
22.02.2019 Seminář "Psychologická první pomoc a intervence v krizi" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
27.02.2019 Seminář "HYPO-Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.02.2019 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
28.02.2019 Seminář "Rozvoj profesních kompetencí učitelů SŠ v oblasti společného vzdělávání" PH-VISK Praha Praha 1
28.02.2019 - 01.03.2019 Seminář "Společné vzdělávání - inkluze v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
04.03.2019 - 05.03.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
07.03.2019 Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci PROSPE Praha 4
07.03.2019 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
08.03.2019 Seminář "Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti" PH-VISK Praha Praha 1
12.03.2019 Seminář "Dítě jako oběť trestného činu" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
12.03.2019 Seminář "Práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
13.03.2019 Seminář "Pedagogická diagnostika v praxi MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
15.03.2019 Seminář "Návykové látky u dětí a dospívajících" Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
19.03.2019 - 20.03.2019 Konference "Bezpečnost škol a školských zařízení" Hotel LIONS Nesuchyně u Rakovníka
19.03.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
19.03.2019 Respektovat a být respektován 1:Komunikace oprávněných požadavků DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
19.03.2019 Seminář "Cesty spolu-Pedagogická diagnostika a IVP" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
20.03.2019 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
20.03.2019 Seminář "Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
20.03.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
21.03.2019 - 22.03.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
21.03.2019 Seminář “Žákovskou na stůl! aneb Postihy a sankce v třídním kolektivu” Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
22.03.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
25.03.2019 Seminář "Školská sociální práce v praxi" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
25.03.2019 Seminář "Bezpečné klima na základní škole interaktivně" PH-VISK Praha Praha 1
27.03.2019 Workshop pro as. ped.–realizace podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami chování (ADHD) Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.03.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
28.03.2019 Seminář “Na tohohle si dávej pozor... aneb Předávání třídnictví” Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
29.03.2019 Seminář "Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her" PH-VISK Praha Praha 1
30.03.2019 - 31.03.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II." Prevalis Praha 5
01.04.2019 Seminář "Dva kroky k inkluzívní škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
02.04.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.04.2019 Seminář "Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.04.2019 Seminář "Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.04.2019 Veřejná debata "Inkluze zdarma" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
04.04.2019 - 06.04.2019 Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 2
04.04.2019 - 05.04.2019 Konference "Etika a drogy 2019" Palác Charitas Praha 2
04.04.2019 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
04.04.2019 Seminář “Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu” Proxima Sociale, o.s. Praha 12 - Modřany
04.04.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
04.04.2019 Seminář "Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
05.04.2019 Konference "Škola jako místo setkávání 2019" FF UK v Praze, Katedra psychologie Praha 1
08.04.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
08.04.2019 Workshop "Vývoj mozku–chování dětí náročné na intervenci" Pedagogická fakulta UK Praha 1
08.04.2019 Seminář "Ventil metodika" Prevalis Praha 5
09.04.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
09.04.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.04.2019 Seminář "(Ne)bezpečnej svět a film" Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
10.04.2019 Respektovat a být respektován 2:Rizika trestů, odměn a pochval a co namísto nich. DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Práce s rodinou dítěte umístěného v zařízení pro výkon..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.04.2019 - 12.04.2019 Konference "Válka s drogami?" Hotel LIONS Nesuchyně u Rakovníka
11.04.2019 Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
11.04.2019 Seminář "Další příčina páchání domácího násilí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.04.2019 Seminář "Přístupy ke vzdělávání v současné škole–role učitele v současné škole" PH-VISK Praha Praha 1
11.04.2019 Seminář "Svět on-line – úvod do mediální výchovy" PH-VISK Praha Praha 1
12.04.2019 Seminář "Rodinné poradenství a terapie" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
12.04.2019 Seminář "Sociálně-patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání" Hotel Amarilis Praha 1
15.04.2019 Seminář "Učitel a žák-řešení konfliktních pedagogických situací" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
17.04.2019 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.04.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí náročného povolání učitele" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
23.04.2019 Seminář "Komplexní práce s třídním kolektivem-prevence a řešení problémů" - -
24.04.2019 Konference "ADHD 2019" Hotel DUO Praha 9
24.04.2019 Seminář "Bezpečně v kyberprostoru-riziková komunikace a ochrana před jejím působením" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
24.04.2019 Seminář "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
24.04.2019 Seminář "Dívej se, tvoř a povídej" Nakladatelství Portál Praha 8
25.04.2019 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
25.04.2019 Seminář "Podpora dítěte s dyspraxií ve vzdělávacím systému" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.04.2019 Seminář "Čtyři kroky k inkluzívní škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
26.04.2019 Kurz "Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot" - -
26.04.2019 - 27.04.2019 UF! - Učitelský Festival Skautský institut v Praze Praha 1
26.04.2019 Seminář "Šikana jinak" - -
29.04.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
02.05.2019 Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.05.2019 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
07.05.2019 Přednáška "Komunikace s dětmi" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
09.05.2019 Seminář "Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
09.05.2019 Seminář "Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým..." PH-VISK Praha Praha 1
11.05.2019 Seminář "Baví nás číst a hýbat světem" Skautský institut v Praze Praha 1
13.05.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
14.05.2019 Seminář "Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.05.2019 - 16.05.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
15.05.2019 Kazuistický seminář pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.05.2019 Seminář "Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
15.05.2019 Seminář "Šikana ve škole - praktické rady pro učitele" - -
15.05.2019 Seminář "Základní seznámení s metodou arteterapie v sociálních službách" PH-VISK Praha Praha 1
16.05.2019 Seminář "Psychologická první pomoc a intervence v krizi" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
16.05.2019 Pražské fórum PPRCH 2019 "Syndrom týraného a zneužívaného dítěte, spolupráce škol a OSPOD“ Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
16.05.2019 Seminář "Úskalí práce se žáky se SPUCH (řešení praktických problémů)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
17.05.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
17.05.2019 Seminář "Spolupráce učitele a asistenta pedagoga" PH-VISK Praha Praha 1
18.05.2019 Kurz "Zipyho kamarádi" Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 Praha 6
20.05.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
20.05.2019 - 21.05.2019 Seminář "S komiksem do hodiny" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.05.2019 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.05.2019 Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
21.05.2019 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových situacích" Nakladatelství Portál Praha 8
21.05.2019 Konference "Žijeme tu spolu" Autoklub ČR Praha 1
21.05.2019 Seminář "Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb" - -
22.05.2019 - 23.05.2019 Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou" Fokus Praha Praha 8
22.05.2019 Seminář "Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku" Nakladatelství Portál Praha 8
22.05.2019 Seminář "Podpora změny a motivace u klientů" - -
22.05.2019 Přednáška "Radkin Honzák: Čas psychopatů" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
23.05.2019 Seminář "Poruchy chování dětí a mládeže II." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
27.05.2019 Seminář "Syndrom ADHD-jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí " Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
28.05.2019 Seminář "Podpůrná opatření u žáků na ZŠ" - -
29.05.2019 Seminář "Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD" Nakladatelství Portál Praha 8
29.05.2019 - 30.05.2019 Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I. Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
29.05.2019 Seminář "Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?" - -
30.05.2019 Respektovat a být respektován 3 DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
30.05.2019 Seminář "Učíme se společně-společné vzdělávání v pedagogi. praxi I" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
31.05.2019 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.06.2019 - 06.06.2019 AT konference 2019 Hotel Jezerka Seč
03.06.2019 Workshop "Řešení konfliktů v třídních kolektivech" PH-VISK Praha Praha 1
03.06.2019 Seminář "Emoční sebeobrana pro učitele" Kampus Hybernská Praha 1
04.06.2019 Seminář "Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi" - -
06.06.2019 Seminář "Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
06.06.2019 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti I." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
06.06.2019 - 07.06.2019 Seminář "Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti-možnosti pedagogické intervence" PH-VISK Praha Praha 1
07.06.2019 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
07.06.2019 Seminář "Sociálně-patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání" - -
07.06.2019 Seminář "Efektivní komunikace ve škole aneb budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky" - -
08.06.2019 Seminář "Základy etiky v sociálních službách" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
10.06.2019 Seminář "CASE MANAGEMENT VE ŠKOLSKÉ PRAXI" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.06.2019 Seminář "Líný, nedbalý, neprospívá-psychologické aspekty motivace ve škole" - -
11.06.2019 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.06.2019 Seminář "Kroky školy při řešení šikany, vedení rozhovorů“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
12.06.2019 - 13.06.2019 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
13.06.2019 Seminář "Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
13.06.2019 Seminář "Praktické využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM" - -
15.06.2019 Seminář "Jak budovat dobrý kontakt s klientem" - -
17.06.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání..." PH-VISK Praha Praha 1
17.06.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
18.06.2019 Seminář "Preventivní program školy, jeho tvorba, realizace..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.06.2019 Seminář "Práce s klientem v akutní krizi" - -
18.06.2019 Seminář "Autorita vnitřní a vnější" Kampus Hybernská Praha 1
19.06.2019 - 20.06.2019 Seminář "Rodiče: nečekaní spojenci školy" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.06.2019 Seminář "Prevence syndromu vyhoření pro učitele" Pedagogická fakulta UK Praha 1
21.06.2019 - 22.06.2019 Konference "TERÉNNÍ A NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY 2018-SPOLUPRACUJEME" Novotného lávka Praha 1
21.06.2019 Seminář "Legislativní rámec prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
21.06.2019 Seminář "Nová náboženská hnutí" Prevalis Praha 5
23.06.2019 - 30.06.2019 Kurz "APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA-SIMPLE STEPS" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.06.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě a rodinný systém" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
26.06.2019 Seminář "Zvládání konfliktních situací" Pedagogická fakulta UK Praha 1
08.08.2019 - 10.08.2019 Letní škola prevence Základní škola a mateřská škola Uherské Hradiště
18.08.2019 - 24.08.2019 Prázdniny trochu jinak Rekreační a školící středisko Nesměř Nesměř u Velkého Meziříčí
20.08.2019 - 22.08.2019 Učitelské lázně - -
21.08.2019 - 23.08.2019 Mezinárodní STaN konference 2019 Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta Praha 2
26.08.2019 Nadstavbový kurz Jablíkovi kamarádi Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 Praha 6
27.08.2019 Seminář "Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
28.08.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů–syndrom vyhoření, týmová spolupráce..." - -
28.08.2019 Seminář k metodice "Zipyho kamarádi" E-clinic, z.ú.-Budova polikliniky Olšanská Praha 3
28.08.2019 Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
29.08.2019 Seminář "Obtížné situace v komunikaci s rodiči a vedení třídních schůzek" 4D Center Praha 10
29.08.2019 - 30.08.2019 Seminář "Efektivní komunikace s dětmi" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
30.08.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
02.09.2019 - 06.09.2019 Kurz pro začínající pracovníky ped.-psych. poraden a začínající školní psychology... Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.09.2019 - 04.09.2019 Seminář "Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.09.2019 Vzdělávací program "Jsem začínající učitel/ka" - -
06.09.2019 Kurz "Užití dynamického přístupu v diagnostice v prostředí školního..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
10.09.2019 Seminář "Jak funguje Dětské a dorostové detoxikační centrum?" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
11.09.2019 Seminář "Dokumentace školního metodika prevence" PH-VISK Praha Praha 1
12.09.2019 Seminář "Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
16.09.2019 Seminář "Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče" - -
17.09.2019 Seminář "Učitel a žák-řešení konfliktních pedagog. situací" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
18.09.2019 Seminář "Základy vedení třídnických hodin" Jules a Jim, z.ú. Praha 2
19.09.2019 Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
19.09.2019 - 21.09.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
24.09.2019 - 25.09.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problém. chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
24.09.2019 Seminář "Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
24.09.2019 Seminář "AP pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
25.09.2019 Seminář "Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
25.09.2019 Seminář "Dívej se, tvoř a povídej" Nakladatelství Portál Praha 8
25.09.2019 Seminář-Programy PPRCH ve školách a škol. zařízeních pro rok 2020 Magistrát hl. města Prahy Praha 1
25.09.2019 Seminář "Sebepoškozování a emo styl" PH-VISK Praha Praha 1
26.09.2019 Konference "PPRCH a problematika šikany-prevence domácího a gender.podmíněného násilí" MŠMT-budova C081 Praha 1
27.09.2019 Seminář "Vedení rozhovoru s dítětem" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
27.09.2019 Seminář "Komunikace školy s rodiči" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
30.09.2019 - 01.10.2019 Dny prevence Praha - -
30.09.2019 - 04.10.2019 Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
30.09.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
01.10.2019 - 02.10.2019 Kurz "Výcvik v motivačních rozhovorech" Diakonická akademie Praha 2
01.10.2019 - 02.10.2019 Kurz "Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
01.10.2019 Workshop „Co potřebujeme vědět pro praxi školních psychologů“ Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
02.10.2019 Seminář "Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.10.2019 Seminář "Základy práce s hazardními hráči a jejich blízkými" - -
03.10.2019 Seminář "Dítě jako oběť a svědek domácího násilí..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
05.10.2019 - 06.10.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
05.10.2019 Seminář "Úvod do krizové intervence v kontextu soc. práce" - -
07.10.2019 Seminář "Podpora zapojení žáků s PAS v kolektivu školní třídy" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
07.10.2019 Seminář "Efektivní komunikace v sociálních službách" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
08.10.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí..." Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
08.10.2019 Seminář "Psychofarmaka v léčbě dětí a dospívajících" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
09.10.2019 Seminář "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy" - -
09.10.2019 Seminář "Komunikace s rodičem v konfliktní situaci" - -
09.10.2019 Seminář "Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
10.10.2019 - 12.10.2019 Seminář "Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků" Prevalis Praha 5
10.10.2019 Konference "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince" MŠMT-budova C081 Praha 1
11.10.2019 Seminář "Soc.-právní ochrana dětí v kontextu škol. prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.10.2019 Seminář "Školská legislativa pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
14.10.2019 - 16.10.2019 Seminář "Když je klientem rodina" Fokus Praha Praha 8
14.10.2019 Seminář "Šikana ve škole-praktické rady pro učitele" - -
14.10.2019 - 15.10.2019 Seminář "Práce s dětskou kresbou" - -
14.10.2019 Seminář "Emoce a jejich stabilita-Recept na zvládnutí..." Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
14.10.2019 Workshop "Otevřená komunikace a řešení konfliktů v třídních kolektivech" PH-VISK Praha Praha 1
15.10.2019 Seminář ""Nácvik sociálních dovedností u dětí s PAS" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
15.10.2019 Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty,nebo konflikty začnou ovládat jeho!" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
16.10.2019 Seminář "Podpora žáků se specifickými poruchami chování (ADHD)" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
16.10.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
17.10.2019 Seminář "Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
17.10.2019 Konference "Základní škola v roce 2019/2020" - -
17.10.2019 Seminář "Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce" - -
17.10.2019 Seminář "Inkluze a podpora spolupráce ve školní praxi na ZŠ" - -
17.10.2019 Seminář "Žák z odlišného kulturního prostředí..." PH-VISK Praha Praha 1
21.10.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.10.2019 Seminář "Žáci s dominantní poruchou emocí a chování..." VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
22.10.2019 Seminář "Aktuální problémy online bezpečnosti..." Magistrát hl. m. Prahy-Velká zasedací síň Praha 1
22.10.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
24.10.2019 Konference "Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
24.10.2019 Konference EVVO pro učitele ZŠ a SŠ - Učíme se rádi Toulcův dvůr, z.s. Praha 10 - Hostivař
24.10.2019 Seminář "Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a IVP" Jules a Jim, z.ú. Praha 2
29.10.2019 Seminář "Sociální práce s manipulativními rodiči" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
30.10.2019 Seminář "Jak uchopit pozici ŠMP ve škole?" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
31.10.2019 - 01.11.2019 Seminář "Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou" Fokus Praha Praha 8
31.10.2019 Seminář "Ohrožené dítě - nerezignujme!" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
01.11.2019 Kazuistický seminář pro metodiky prevence v ped.-psych. poradnách Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
03.11.2019 Seminář "Řešení konfliktů a komunikace" Sokol Vysočany Praha 9
05.11.2019 Seminář "Duševní onemocnění u dětí-jak je rozeznat a možnosti pomoci" Fokus Praha Praha 8
06.11.2019 Seminář "Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik" Fokus Praha Praha 8
06.11.2019 Seminář "Hrajeme si s příběhem" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
06.11.2019 Seminář "Duševní zdravověda pro učitele" - -
07.11.2019 Konference "Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
07.11.2019 Seminář "Zneužívání a závislost na alkoholu" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
07.11.2019 Seminář "Řešení problémových situací z pohledu práva" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
07.11.2019 Seminář "Třídnické hodiny-práce s třídním kolektivem" PH-VISK Praha Praha 1
07.11.2019 Seminář "Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
08.11.2019 - 09.11.2019 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
08.11.2019 Seminář "Prevence nadužívání NL se zaměřením na alkohol" VISK, Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5
08.11.2019 Seminář "Řešení drog. problematiky a testování drog v ped. praxi" Vzdělávaí agentura TSM Praha1
11.11.2019 Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
11.11.2019 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
11.11.2019 Workshop „Co potřebujeme vědět pro praxi školních psychologů“ Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.11.2019 Kazuistický seminář s lekcemi pro žáky-prevence RCH Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
12.11.2019 Seminář "Právo ve školství" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
14.11.2019 Seminář "Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD" - -
14.11.2019 Seminář "Efektivní spolupráce mezi učitelem, AP a rodinou" PH-VISK Praha Praha 1
18.11.2019 Seminář "Právní předpisy pro školský poradenský systém" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
18.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
19.11.2019 - 20.11.2019 Seminář "Individ.plánování v nízkoprah. službách-děti a mládež" - -
19.11.2019 Seminář "Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči" SANANIM, z.ú. Praha 13 - Nové Butovice
19.11.2019 Seminář "BOZ a právní problematika základních a středních škol" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
19.11.2019 Seminář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků" - -
19.11.2019 Konference "Děti, škola a násilí" Ministerstvo vnitra ČR Praha 7
19.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
20.11.2019 Konference "MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI (v) CHOVÁNÍ V ÚV" Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha 1
21.11.2019 Seminář "Podpora žáka s PAS při vzdělávání" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
21.11.2019 Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverb. komunikace" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
21.11.2019 Seminář "Pedagogická diagnostika pro učitele" Pedagogická fakulta UK Praha Praha 1
22.11.2019 Seminář "Alternativní formy práce se třídou" - -
22.11.2019 Seminář "Jak komunikovat v problém. situacích s dítětem v MŠ" PH-VISK Praha Praha 1
23.11.2019 - 24.11.2019 Seminář "Efektivní komunikace s dětmi" Vzdělávací centrum ACZ Praha 1
25.11.2019 Semiář "Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole" - -
26.11.2019 Seminář "Šikana - identifikace a prevence" Jules a Jim, z.ú. Praha 2
26.11.2019 Konference "Podpůrná opatření v praxi" Prostory Michnova paláce (Tyršův dům) Praha 1
27.11.2019 Seminář "Práce s genderovými aspekty v zařízeních pro výkon..." Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
27.11.2019 Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019 Lichtenštejnský palác Praha1
27.11.2019 Workshop "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem..." - -
27.11.2019 Diskusní setkání na podporu pedagogů v oblasti PPRCH Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
28.11.2019 Seminář "Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
28.11.2019 Seminář "Sociálně-patolog. jevy v zařízeních předšk. výchovy a vzdělávání" - -
28.11.2019 Konference DYSKORUNKA 2019 DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.11.2019 Seminář "Komunikace školy s rodiči" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
29.11.2019 Seminář "Rodinné poradenství a terapie" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
29.11.2019 Seminář "Komunikace s rodiči v problémových..." Nakladatelství Portál Praha 8
30.11.2019 - 01.12.2019 Seminář "Realizace prevence rizikového chování II" Prevalis Praha 5
02.12.2019 Seminář "Emoce předškolního dítěte,aneb přehoďte výhybku" Nakladatelství Portál Praha 8
02.12.2019 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
02.12.2019 - 03.12.2019 Seminář "Hry s pohádkovými příběhy II." Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
03.12.2019 Seminář "Asistent pedagoga u žáků s PPO" - -
03.12.2019 Seminář "Obtížné situace při práci s klientem v NZDM..." - -
03.12.2019 Seminář "Jak pracovat s dítětem s ADHD ve škol.prostředí" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
04.12.2019 Seminář "Nespecifické poruchy chování u dětí" ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE Praha 4
05.12.2019 Seminář "Osobnostně sociální rozvoj pedagogů..." - -
06.12.2019 Seminář "Sociálně emoční učení" - -
06.12.2019 Seminář "Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psych. onemocněním..." PH-VISK Praha Praha 1
06.12.2019 Seminář "Žák s odlišnými životními podmínkami" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
09.12.2019 Seminář "Rizikové chování dětí a mládeže" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
09.12.2019 Seminář "Líný, nedbalý, neprospívá-psychologické aspekty motivace..." - -
09.12.2019 Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě" - -
09.12.2019 Seminář "Základy koučovacího přístupu pro pedagogy" - -
10.12.2019 Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
10.12.2019 Workshop „Dokumentace školního psychologa“ Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2,4 Praha 10
10.12.2019 Seminář "Sebepoškozování u dětí a dospívajících" o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
11.12.2019 Seminář "Občanské a rodinné právo pro školskou praxi" Národní ústav pro vzdělávání Praha 9
11.12.2019 Seminář "Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy" - -
11.12.2019 - 12.12.2019 Seminář "Zvládání žáků s výchovnými problémy" - -
12.12.2019 Seminář "Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí" PH-VISK Praha Praha 1
13.12.2019 Seminář "Soc.práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
13.12.2019 Konference "Co to je ACE (Adverse Childhood Experience)?" Konferenční sál ČSVTS Praha 1
10.01.2020 - 11.01.2020 Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti" Prevalis Praha 5
14.01.2020 Kurz Zipyho kamarádi E-clinic, z.ú.-Budova polikliniky Olšanská Praha 3
14.01.2020 Seminář "Autonomní třída–spolupráce učitele a žáků" - -
14.01.2020 Seminář „Syndrom vyhoření u učitelů“ o.s. Prev-Centrum Praha 6 – Břevnov
15.01.2020 Seminář "Předškolák s problémovým chováním" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
15.01.2020 Přednáška MUDr. Radkina Honzáka Pevný bod v tekuté době Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
16.01.2020 Seminář "Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ" Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) Praha 1
16.01.2020 Seminář "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
17.01.2020 Seminář "Prevence syndromu vyhoření pro učitele" Pedagogická fakulta UK Praha Praha 1
20.01.2020 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
21.01.2020 Seminář "Společné vzdělávání-právní aspekty" ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE Praha 4
22.01.2020 Seminář "Syndrom CAN–týrané, zneužívané a zanedbávané dítě" - -
23.01.2020 Seminář "Práce s výchovnými problémy ve třídě" DYS-centrum Praha Praha 8 - Karlín
28.01.2020 Seminář "Rizikoví rodiče a rizikové děti" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
28.01.2020 Seminář "Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu" - -
29.01.2020 Seminář "Pohybové a zájm. aktivity pro děti s SPU, ADHD..." - -
04.02.2020 Seminář "Principy nezraňující komunikace ve škole" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
05.02.2020 Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci PROSPE Praha 4
05.02.2020 Seminář "Manipulace v jednání..." - -
07.02.2020 Přednáška "Duševní zdraví mladých lidí" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
09.02.2020 Přednáška "Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření" Městská knihovna v Praze-Ústřední knihovna Praha 1
10.02.2020 Seminář "ADHD ve třídě, školní družině" Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
11.02.2020 Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická..." EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
11.02.2020 Seminář "Efektivní komunikace u pedagogů" - -
11.02.2020 Seminář "Výstupy z dětské adiktologické ambulance" PREV-CENTRUM, Z.Ú. Praha 6
12.02.2020 Seminář "Náboženství v současné české společnosti" PH-VISK Praha Praha 1
12.02.2020 Exkluzivní předpremiéra dokumentárního filmu "V síti" Kino Bio OKO Praha 7
13.02.2020 Seminář "Poruchy chování dětí a dospívajících" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1
14.02.2020 Seminář "Prevence rizikového chování žáků s PAS" - -
15.02.2020 - 16.02.2020 Seminář "Realizace prevence rizikového chování" Prevalis Praha 5
25.02.2020 Seminář "Jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci..." Langhans - Centrum Člověka v tísni Praha 1
27.02.2020 Seminář "Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu škol. prostředí" EDUPOL - vzdělávací agentura Praha 1