Home Pražský filmový kufr
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Festival Pražský filmový kufr 2019

Soutěžní festival Pražský filmový kufr si klade za cíl vytvořit kreativní a inspirativní prostor pro děti podobných zájmů. Měl by být v první řadě přehlídkou nápadů a platformou pro vzájemné sdílení a získávání nových tvůrčích zkušeností. Nabízí také lákavý způsob, jak děti naučit bojovat s nudou, strachem či úzkostí, jak reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Děti a mladí lidé dostanou možnost zhodnotit to, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času, co ale často jejich okolí vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního, odvádějícího od práce do školy apod.
Mladým filmařům poskytne soutěžní festival naprosto svobodnou možnost se projevit a vyjádřit, bez cenzury, kontroly a školních pravidel. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Partnerská a respektující zpětná vazba od dospělých odborníků jim pomůže jednak lépe proniknout do řemesla, jednak získat sebedůvěru a pocit sebehodnoty.

Pořadatel:
Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6

Jedním z generálních partnerů festivalu je Magistrát hlavního města Prahy, nad Pražským filmovým kufrem 2019 převzal záštitu radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, pan Vít Šimral.

Soutěž bude probíhat ve čtyřech sekcích:
* Hraný film
* Dokumentární film a reportáž
* Animovaný film
* Film do minuty
V roce 2019 jsou vypsány tyto vedlejší sekce:
* Moje místo – Cena CAMPu (Centrum architektury a městského plánování)
* Zeleným objektivem – Cena Botanické zahrady hl. m. Prahy
* (Ne)bezpečnej svět – Cena hl. m. Prahy (Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)

a ve třech věkových kategoriích:
A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol
B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
C. Studenti středních škol do 20 let

Pravidla soutěže

Přihlašování soutěžních snímků pro ročník 2019 do 22. září 2019

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách festivalu Pražský filmový kufr