wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Pražské centrum primární prevence (PCPP) vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické pracoviště zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území hl. města Prahy. Od roku 2010 je jedním z oddělení Centra sociálních služeb Praha

  • Spolupracujeme se školami a dalšími odbornými organizacemi a institucemi státní i nestátní sféry
  • Poskytujeme metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování
  • Podílíme se na tvorbě informačních a metodických projektů
  • Mapujeme systém služeb primární prevence
  • Podílíme se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového řízení MHMP v oblasti primární prevence
  • Připravujeme také analýzy z oblasti rizikového chování, které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární prevence rizikového chování v Praze, v této oblasti také spolupracujeme s MŠMT a odborem prevence MHMP.
  • Podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými pracovišti.

PCPP nabízí v rámci své činnosti odborné služby. Tyto služby jsou určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, další pedagogické pracovníky, organizace a další odborníky z oblasti prevence rizikového chování. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

Z nabídky: Problematika šikany a kyberšikany - lektorská činnost, Projekt EU-Dap, Komunikace s problémovým žákem a rodičem, Efektivní řešení konfliktních situací, práce se sociometrickým ratingovým dotazníkem, kvantitativní a kvalitativní průzkumy s tématy rizikového chování.

 

Leták PCPP ke stažení

LETÁK (in English)

Information about PCPP in English (Slideshow - International meeting “BUILD FUTURE, STOP BULLYING”, Prague, 12.-14.9. 2016)

      

 

Projekty, na kterých se PCPP podílelo či podílí:

Můžu ti pomoct? (2010 - 2013)

Proč nemluvíme? (2012 - 2014)

PRO YOUTH (2012 - 2015)

Projekt ADHD "Nepozorní" (2013 - dosud)

Zipyho kamarádi (duben 2015 - dosud)

Healthy and Free (duben 2015 - dosud)

Build Future, Stop Bullying (2016 - 2018)