Home Poskytovatelé PP Proxima Sociale
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Proxima Sociale
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

 

proxima-socialePosláním občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je zvyšování kvality života občanů a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace.

Cílem občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je:

1) poskytovat podporu a pomoc dětem a mladistvým a dalším občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace, ženám a dětem, které ztratily domov, dále poskytovat poradenství občanům, kteří ztratili zaměstnaní a poskytovat poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

2) zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb:

  • zavádění standardů kvality a metodiky práce 
  • zvyšovat povědomí o principech nízkoprahové a komunitní práce
  • vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci

3) podílet se na komunitním plánování:

  • partnerství s obcí 
  • partnerství se subjekty působícími v regionu 
  • motivace občanů k zapojení do dění místní komunity

4) vytvářet další programy dle poptávky místní komunity, zejména realizaci preventivních programů pro žáky základních škol a probační program

Program primární prevence Proxima Sociale, o.s. poskytuje odbornou službu a podporu žákům základních škol, která usiluje o předcházení problémům a následkům spojených s užíváním návykových látek a dalším souvisejícím rizikovým chováním. Zaměřuje se na podporu protektivních faktorů - zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování rizikových faktorů - negativní vrstevnický vliv, stres apod.

Jednou z výhod programu je možnost přesahu do sekundární prevence s využitím dalších služeb Proxima Sociale, o.s., případně ostatních odborných pracovišť, se kterými spolupracujeme.

5) rozvíjet fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb


Kontakty:

Vedoucí programu:  
David Holý

Proxima Sociale, o.s.

Rakovského 3138

143 00 Praha 12 – Modřany

tel: 241 770 232 / 775 561 040

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.proximasociale.cz