Home Poskytovatelé PP PROSPE
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
PROSPE
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Adaptační pobyty
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany


Cílová skupina:
žáci 6. tříd základních škol, studenti 1.ročníků středních škol, případně i žáci dalších ročníků


Adaptační pobyty usnadňují zvládnutí změněných podmínek, typicky při přechodu z prvého na druhý stupeň základní školy či při přechodu ze školy základní na střední. Napomáhají při utváření zdravých vztahů a norem v nově vznikajícím kolektivu. Zážitkové techniky jsou kromě prevence užívání návykových látek zaměřené na prohloubení vzájemného poznání, spolupráce a pomoci. Lektoři se obvykle podílejí na tvorbě a vedení části programu, další část je prostorem pro pedagogy. Délka pobytu vychází z možností a potřeb školy, další možností je účast lektorů a vedení programů na školách v přírodě či vícedenních školních výletech.

Cena: dle dohody se školou, závisí na počtu tříd, vzdálenosti od Prahy, zajištění ubytování, stravy, jízdného pro lektory apod.