Home Poskytovatelé PP PROSPE
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
PROSPE
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Adaptační pobyty
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany


Témata: 
Se zaměřením na narušené vztahy v kolektivu a šikanu/ projevy xenofobie a rasismu/ experimentování žáků s návykovými látkami.

Časová dotace: 6x 3 vyučovací hodiny 

Kontaktní osoba: Bc. Kristina Vachudová

Mobil: 774 723 804

Obsah programu:

V rámci intervenčního programu lektoři intenzivně po dobu dvou měsíců pracují se třídami, u nichž lektoři primární prevence nebo učitelé rozpoznali výskyt sociálně patologických jevů jako je šikana, projevy xenofobie a rasismu nebo rozšířené experimentování s návykovými látkami. Součástí programu je diagnostika vztahů ve třídním kolektivu, které umožní s dětmi efektivně pracovat.