Home Poskytovatelé PP PROSPE
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
PROSPE
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Adaptační pobyty
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

I. Pro žáky ZŠ a studenty SŠ, SOÚ

1. Drogy: zábava, nebo nebezpečí?

 • jednorázová beseda je zaměřená na problematiku užívání nejrozšířenějších ilegálních drog: marihuany, pervitinu a extáze
 • pomocí jednoduchých her lektor navozuje atmosféru pro další otevřenou diskusi
 • využívá přitom informací, případně zkušeností, které děti už získaly, doplňuje je o další podstatná fakta a koriguje obvyklé mýty
 • cílem je vyzdvihnout možná úskalí životního stylu, který je s užíváním těchto drog spojený, snížit atraktivitu drogových experimentů, oddálit je a jasně vymezit hranici mezi experimentováním a problémovým užíváním

Cílová skupina:  žáci 2.stupně základních škol, studenti škol středních, učni

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: jedna třída

Cena: 1 100,-/90 min. (v Praze), 1 lektor 1 500,-/90 min. (mimo Prahu)


2. Alkohol a cigarety

 • jednorázová beseda o u nás nejobvyklejších a nejrozšířenějších návykových látkách
 • lektor pomocí interaktivních her vyvolává diskusi o postojích, názorech a zkušenostech účastníků
 • koriguje časté mýty o bezproblémovosti uvedených drog, informuje o rizicích a využívá vlivu zdravých postojů k usměrnění vznikajících vrstevnických norem
 • u těch jedinců, kteří se od experimentování s alkoholem a cigaretami jeví v současné době jako neodklonitelní, usiluje o změnu přístupu směrem k volbě méně rizikových způsobů užívání

Cílová skupina:  žáci základních škol

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: jedna třída

Cena: 1 100,-/90 min. (v Praze), 1 lektor 1 500,-/90 min. (mimo Prahu

 

3. Videobeseda

 • videoprojekce kvalitního dokumentu, který přináší konkrétní informace o uživatelích návykových látek a živě přibližuje jejich životní styl a osudy („Štěstí na jehle", „Když musíš tak musíš")
 • komentář odborného lektora ke shlédnutému filmu
 • diskuse o problematice, která umožňuje vyjádřit vlastní názory, podrobněji objasnit rizika a ve spolupráci s dětmi hledat odpovědi na vynořující se otázky

Cílová skupina:  žáci 2.stupně základních škol

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: jedna třída

Cena: 1 100,-/90 min. (v Praze), 1 lektor 1 500,-/90 min. (mimo Prahu

 

II. Pro rodiče

 • setkání přináší možnost zodpovědět nevyjasněné otázky rodičů
 • program vede odborný lektor se zkušeností s prací s rodinami závislých
 • cílem je zvýšit informovanost rodičů jako klíčových osob, posílit jejich kompetence a jistotu v obtížnějších výchovných situacích a motivovat je k případné spolupráci s odbornými zařízeními
 • obvyklá témata: jak velké nebezpečí drogy představují, jak mohu poznat že mé dítě drogy užívá, co dělat při podezření, co nezanedbat ve výchově, jak s dětmi o drogách mluvit

Cílová skupina:  rodiče žáků a studentů, další rodinní příslušníci

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: max 25

Cena: 1 400,- Kč / 90 min.

  

III. Pro pedagogy

 • beseda nad problematikou sociálně patologických jevů
 • zaměřuje se na jejich projevy ve škole, vhodné postoje k problematickým žákům a rodičům a reakce na konkrétní situace
 • zahrnuje diskusi o mýtech a faktech o drogách a jejich uživatelích
 • témata přizpůsobujeme konkrétním potřebám školy

Cílová skupina:  pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: max 25

Cena: 1 600,- Kč / 90 min.