Home Poskytovatelé PP Anima
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Anima
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Krizová intervence
Další programy PP
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

Anima, občanské sdružení pro péči o rodiny závislých, vzniklo v roce 1994 jako dobrovolné nezávislé a nepolitické sdružení, které sdružuje odborníky v oblasti péče o rodiny ohrožené závislostí na návykových látkách.

Posláním sdružení Anima je vytvářet a realizovat programy primární a sekundární prevence drogové závislosti a podporovat programy terciální prevence drogové závislosti s důrazem na klíčové oblasti – rodinu a školu.

Za tímto účelem sdružení:

 • působí na veřejnost při prosazování správného přístupu a tolerance k osobám ohroženým drogou a informuje o problematice duševního zdraví, duševní nemoci a drogové závislosti
 • sdružuje a spravuje prostředky, určené pro pomoc rodinám ohroženým drogou, a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením
 • spolupracuje se státním zdravotnickým zařízením, Střediskem pro psychoterapii a rodinnou terapii při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které má v péči rodiny závislých na návykových látkách

V oblasti primární prevence realizuje o.s. Anima tyto aktivity:

Primární prevence pro ZŠ a SŠ
 • dlouhodobé programy
 • jednorázové programy
 • programy včasné intervence
 • vzdělávací a informační programy
V oblasti sekundární prevence realizuje o.s. Anima tyto aktivity:
 • individuální psychoterapii dětí a dospělých
 • rodinnou a párovou psychoterapii
 • psychoterapeutickou skupinu pro mládež
 • klubové a pobytové aktivity pro děti z rodin závislých – Dětský klub

 

Kontakt:

Jiří Kokrda

Adresa: Apolinářská 4a, Praha 2, 128 00

Tel/fax: 224 968 239

Mobil: 777 113 387

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.anima-os.cz