wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

pedagogHlavní náplní této sekce jsou aktivity směřující k dostupnosti specifických informací v oblasti primární prevence ve školním prostředí, dále distribuce materiálů a informací pro školní metodiky prevence, školní psychology, ředitele škol a všechny pedagogy, kteří se zabývají prevencí rizikového chování na školách.

Vytvářením sítě poskytovatelů a podporou komunikace tato sekce také přispívá ke zkvalitnění spolupráce a k zpřístupnění informace všem, kteří se primární prevence ve školách zabývají.

 

Základními nástroji sekce jsou především:

 

Minimální preventivní program (MPP)

Podpora pro školy při tvorbě MPP. Najdete zde standardizovaný formulář pro tvorbu MPP podpořený metodickým materiálem včetně příloh a přikladů, jak dokument vytvářet. Dále budou tyto stránky pravidelně doplňovány o nástoje, které Vaše škola může při tvorbě MPP využívat.

 

Poskytovatelé PP

Přehled poskytovatelů primární prevence (PP). Rubrika podrobně charakterizuje poskytovatele certifikovaných programů primární prevence, nabídku služeb a způsoby jejich práce. Naleznete zde také přehled poskytovatelů necertifikovaných programů primární prevence. V budoucnu bude rubrika rozšířena o podrobnější charakteristiky těchto poskytovatelů.

 

Vzdělávání

V rubrice naleznete kalendář připravovaných vzdělávacích akcí, přednášek, kurzů, seminářů a konferencí, včetně programu, lektorů a podmínek účasti. Dále zde naleznete přehled dlouhodobého vzdělávání pro pedagogy v oblasti rizikového chování, přehledně členěný podle regionů ve kterých vzdělávání probíhá.

 

Dotace a granty

Aktuální dotace a granty v oblasti primární prevence.

 

Uvítáme Vaše komentáře a náměty na rozšíření této sekce. Kontaktujte nás prosím na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Banner
Banner