Home Odkazy Zahraničí
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je hlavním centrem pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
2   Link   Release Stuttgart e.V.
Internetové stránky německé organizace zabývající se primární, sekundární i terciální prevencí rizikového chování.
3   Link   Drugfree.org
Obsáhlé stránky týkající se mj. prevence rizikového chování. Část, jež se zaměřuje na rodiče, obsahuje nejen informace, ale řadu praktických rad a návodů. (anglicky)
4   Link   Science Daily
Sekce ADD/ADHD na stránkách Science Daily, které referují o novinkách a výzkumných studiích v řadě oborů (zdraví, společnost, životní prostředí...)