Home Můžu ti pomoct?
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Projekt Můžu ti pomoct – podpora primární prevence rizikového chování

Projekt je zaměřen na specifickou i nespecifickou primární prevenci rizikového chování. Cílovou skupinou školské instituce, působící ve středoškolském vzdělávání. Projekt se postupně rozvinul do dvou hlavních oblastí:

 

1. Specifická primární prevence

V této oblasti se zaměřuje především na podporu jednotlivých škol při tvorbě preventivních strategií. Projekt si klade za cíl podpořit jednotlivé školy v přípravě a realizaci všeobecné primární prevence rizikového chování. Každá zapojená škola vytváří svoji vlastní preventivní strategii, která odpovídá jejich konkrétním potřebám a možnostem. Do přípravy těchto strategií jsou zapojeni samotní žáci, protože věříme, že je to způsob jak zajistit efektivní působení na cílovou skupinu studentů.

V rámci projektu dostává každá škola metodickou podporu od přiděleného garanta z řad Pražského centra primární prevence. Garant průběžně konzultuje se školou jednotlivé kroky. V rámci projektu procházejí pedagogové škol, zapojených do projektů průběžným vzděláváním, které se zaměřuje na jednotlivá témata z oblasti rizikového chování.

Podrobnější informace v manuálu projektu:

Download this file 

(Projekt_ppopis_manual.pdf) Projekt_popis_manual.pdf (217 Kb)

 

2. Podpora kreativní činnosti – nespecifická prevence

V rámci projektu jsou realizovány tzv. kreativní dílny, které si kladou za cíl vytvořit podmínky pro rozvoj kreativní činnosti mladých lidí. Tuto část projektu nazýváme Studentská akademie. V těchto dílnách si mladí lidé mohou rozvíjet jednotlivé typy kreativních činností pod vedením zkušených profesionálů.


Hudební akademie v Music City
Filmová akademie na Gymnáziu Na Vítězné pláni
Fotografická akademie na Gymnáziu Na Zatlance
Design&Art akademie v Museu Kampa
Dramatická a literární akdemie v Nodu

Download this 

file (SA_plakat_tisk-4.pdf) SA_plakat_tisk-4.pdf (600 Kb)

 

Projekt je koncipován na 3 roky. Realizátorem projektu je Dialog Jessenius o.p.s. Pražské centrum primární prevence je garantem a realizátorem obsahu v oblasti specifické primární prevence.

Odborným garantem projektu je PCPP.

Hlavním koordinátorem je Jiřina Faloutová (Dialog Jessenius)

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Zapojené školy:

Gymnázium Na Zatlance
Střední odborná škola stavební a zahradnická Jarov
Gymnázium Postupická
Gymnázium Oty Pavla
Střední odborná škola pedagogická a gymnázium
Střední průmyslová škola dopravní
Eko Gymnázium Praha