Home MPP Manuál pro tvorbu PPŠ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Minimální preventivní program
seznam článků
Manuál pro tvorbu Preventivního programu školy
Základní pojmy
Pět kroků při tvorbě MPP
Krok 1: Charakterizujte Vaši školu
Krok 2: Analyzujte výchozí situaci
Krok 3: Stanovte cíle MPP
Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny
Krok 5: Proveďte evaluaci
Poděkování
Všechny strany

Tento dokument vznikal na základě činnosti pracovní skupiny jejímiž členy byli:

Mgr. Miroslav Hricz
PhDr. Lenka Vatrtová
Bc. Petr Syrový
Ing. Věra Nouzová
Mgr. Nina Janyšková
PhDr. Zdeňka Klesnilová


Za pomoc při tvorbě dokumentu jim tímto srdečně děkujeme.
Poděkování patří také PhDr. Lence Skácelové, která po celou dobu naší práce poskytovala odborné konzultace a Mgr. Hettnerovi, jehož materiály týkající se Minimálního preventivního programu nám byli více než inspirací.