Anketa
Souhlasili byste se zavedením školních uniforem na základních školách?