Home Legislativa Strategické dokumenty
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

  

 

 • Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 ke stažení ZDE
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 ke stažení ZDE
 • Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021 ke stažení ZDE
 • Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 ke stažení ZDE
 • Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 ke stažení ke stažení ZDE
 • Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021 - ke stažení ZDE
 • Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020 - ke stažení ZDE

 • Systém primární prevence rizikového chování (MHMP 2016) - ke stažení ZDE
 • Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. města Prahy na období 2014 až 2020 - dokument MHMP - ke stažení ZDE
 • Využití právních opatření při řešení problémového chování žáku (MŠMT 2014) ke stažení ZDE
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT na období 2013-2018  ke stažení ZDE
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ke stažení ZDE
 • Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ke stažení ZDE 

 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 MVČR ke stažení ZDE
 • Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016 ke stažení ZDE
 • Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 ke stažení ZDE

 • Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2016 ke stažení ZDE