Home Evaluační nástroje
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Evaluační nástroje

Program Socioklima je zaměřen na online mapování vztahů ve třídě. Kam směřuje vývoj ve vaší třídě? Jaké jsou vztahy mezi žáky? Co je mezi žáky "IN" a co je "OUT"? Jaká opatření mohou pomoci ke zlepšení klimatu třídy?

 
Pedagog - Evaluační nástroje

V rámci projektu Cesta ke kvalitě (plným názvem „Autoevaluace - vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení"), který realizuje Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, vznikl webový portál evaluačních nástrojů. Portál nabízí autoevaluační dotazníky pro Vaši školu: interakce učitele a žáků, klima učitelského sboru, postoje žáků ke vzdělávání, strategie učení cizímu jazyku, školní výkonová motivace žáků...