Home Doporučení lektoři
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Nabízí supervizi pro pomáhající profese, dále lektorování vzdělávacích programů v oblasti výchovných problémů dětí, rizikového chování ve škole, psychologie, psychoterapie a supervize.
Poskytuje služby psychoterapie, psychodiagnostiky, poradenské služby pro děti i dospělé, manželskou a párovou terapii.

Tel.: 605 915 593
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

pracuje jako kurátorka pro mládež a současně v psychoterapeutické praxi

Lektorská činnost:

témata z oblasti psychologie a sociální práce dle dohody se zadavatelem

 

Speciální pedagog a lektor pro oblast školství a sociální sféru

Zkušenosti a zaměření:

 • Primární a sekundární prevence
 • Práce s třídou
 • Strategie vyšetřování šikany I., II.,
 • Kyberšikana
 

Psycholožka, psychoterapeutka, lektorka pro oblast prevence psychických onemocnění. 

Oblasti působení:

 • psychoterapie ( dlouhodobé zdravotní problémy, psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy, emoční problémy, rodinné problémy, problémy mateřství, vztahové problémy,
 • podpůrná psychoterapie (životní krize, hledání nového začátku, vztahové ztráty,....)
 • prevence, léčba a psychoterapie u poruch příjmu potravy
 • prevence duševních poruch - nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení
 • osobnostní rozvoj - obtíže v komunikaci, zdravé sebevědomí, rozhodování
 • vzdělávání v oblasti „měkkých dovedností" a prevence duševního zdraví
 • konzultace s rodinou
 

Psycholog a psychoterapeut. Zkušenosti z oblasti školství, zejména sedm let ve středisku výchovné péče.  Nyní přednáší na katedře psychologie FF UK v Praze, lektoruje v projektu Minimalizace šikany a věnuje se psychoterapiii v soukromé praxi.

Lektorská činnost:

Lektor seminářů zaměřených na oblast problematického chování dětí a dospívajících, agresivního chování, šikany a práce se třídou.

 

Speciální pedagog – etoped, učitel, školní metodik prevence, lektor v oblasti prevence rizikového chování.

Lektorská činnost:

Témata:

 • školní šikana (vyvětlení souvislostí a její řešení v rámci školy, spolupráce s externími institucemi)
 • třídnické hodiny a komunitní práce s dětmi (smysl a struktura, využívání technik při práci s dětmi)
 • třída jako živý mechanismus (vztahové rámce, mechanismy soužití, sociometrické nástroje)

Cílová skupina:

 • žáci ZŠ (vč. speciálních) a SŠ
 • pedagogové všech typů škol
 • studenti pedagogických, speciálně pedagogických oborů
 

Lektoři zabývající se problematikou extremismu v o.s. Imperativ a témata seminářů:

 • Bc. Pavel Reich: Dívácké násilí
 • Bc. David Lebeda: Problematika extremismu
 • Bc. Martin Štrympl: Pravicový extremismus
 • Mgr. Petr Korál a Bc. David Lebeda:  Alternativní rocková hudba před rokem 1989, historie StB, extremismus a současná subkulturní hnutí
 • Bc. Jana Štosková a Bc. David Lebeda: Extremismus a omamně psychotropní látky
 • Martin Lebeda a Davíd Lebeda: Diskuze o období vzdoru v souvislosti s problematikou extremismu

O lektorech, seminářích, cílové skupiny v nabídce o.s. Imperativ

 

Profesní dráhu začala jako zdravotní sestra se specializací na psychiatrii, dále vysokoškolské studium speciální pedagogiky. Působila v oboru speciálního školství jako učitelka ve speciální mateřské škole, později jako vychovatelka a etopedka ve výchovném ústavu.


Činnost:

Věnuje se individuálně rodičům s dětmi, kteří řeší problémové chování - Problémové dítě

 

Lektorská činnost:

 • problematika závislostí 
 • práce se skupinou
 • Další služby: poradenství, individuální, párová a rodinná terapie
 

Psycholožka, speciální pedagožka a lektorka pro oblast zdravotnictví, pedagogiky a sociální sféru. 

Lektorská činnost:

 • Primární protidrogová prevence
 • Prevence a léčba poruch příjmu potravy
 • Edukace pedagogických, sociálních a zdravotnických pracovníků
 • Psychologická práce s rodinami
 
Anketa - Další vzdělávání
Jakou formu dalšího vzdělávání byste nejvíce přivítali?