Home Názory na prevenci

Co si myslíte o prevenci?

wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Pozorování je každodenní činností učitele a provádíme ji často již nevědomě. A právě v této „neuvědomělosti" pozorování se mohou skrývat možná rizika. Pozorování probíhá na několika úrovních. Chceme-li, aby jeho výstupy byly upotřebitelné, musíme mít všechny tyto úrovně na paměti.

Naše postoje a následná jednání při pozorování nejrůznějších situací ovlivňují zásadním způsobem dva faktory. Prvním z nich jsou emoce, které naše pozorování doprovázejí. Jednoduše řečeno - z pozorovaného máme nějaký pocit. Vyvolává v nás strach, zlost, radost, smutek a tak dále.

Předchozí zkušenosti s podobnými situacemi a pocity které pozorování doprovázejí vedou k tomu, že situaci doplňujeme kontextem, pozadím na kterém vznikla. Takovému posuzování, domyšlení nebo výkladu situace se říká interpretace.

 

Primární prevence rizikového chování neexistuje. Z prostého důvodu. Chybí jí účinné nástroje, kterými by byla ve školním prostředí realizována. Rodiče ve své výchovné roli selhávají a „materiál", který učitelé dostávají do rukou, je rodičovskou „péčí" natolik poznamenaný, že o primární prevenci nemůže být řeč.

Takové a podobné názory jsem zaslechl z řad odborníků na prevenci rizikového chování i učitelů. Naprosto nechci zpochybňovat, že práce lektorů primární prevence i práce učitelů je v této oblasti náročná a nemusí vždy přinášet očekávaný efekt. Přesto jsem přesvědčen, že nástroje pro realizaci preventivní práce odborníci i učitelé mají. A ve své podstatě jsou celkem jednoduché.