Home AntiFetFest AntiFetFest AntiFetFest 2019
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Celorepublikové kolo amatérské filmové soutěže pro žáky a studenty Antifetfest 2019 je vyhlášeno

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.


Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd.  

Cílem snímků je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení.

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat snímky v každé z kategorií:
* věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
* věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců.

Harmonogram:
* Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 29. března 2019 na místně příslušném úřadě města, obce a městské části Praha 1 – Praha 22.
* Obvodní kola proběhnou v dubnu 2019.
* Krajská kola proběhnou v červnu 2019.
* První ročník celorepublikového kola proběhne v září 2019.
* V květnu 2019 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz

Podrobné informace naleznete na stránkách AntiFetFest 2019