Home AntiFetFest AntiFetFest
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Celorepublikové kolo amatérské filmové soutěže pro žáky a studenty Antifetfest 2019 je vyhlášeno

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.


Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd.  

Cílem snímků je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení.

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat snímky v každé z kategorií:
* věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
* věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců.

Harmonogram:
* Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 29. března 2019 na místně příslušném úřadě města, obce a městské části Praha 1 – Praha 22.
* Obvodní kola proběhnou v dubnu 2019.
* Krajská kola proběhnou v červnu 2019.
* První ročník celorepublikového kola proběhne v září 2019.
* V květnu 2019 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz

Podrobné informace naleznete na stránkách AntiFetFest 2019

 

 

 

 Antifetfest 2018 - Pražský Antifetfest 2018 zná své vítěze
Antifetfest aneb jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládežs tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 na městské části Praha 12.

Vyhlášením výsledků v Kině Lucerna vyvrcholilo finále 11. ročníku amatérské filmové soutěže s názvem Antifetfest. Na tvůrce úspěšných snímků z pražských základních a středních škol čekaly plakety, diplomy a poukázky v hodnotě 25.000 Kč na podporu jejich další tvůrčí činnosti. Předány byly také zvláštní ceny poroty. Oceněni byli všichni tvůrci, kteří se probojovali do finále.

„Soutěž Antifetfest má už dlouhou tradici, ale každým rokem mě umí překvapit. Letošní ročník nebyl výjimkou. Amatérské filmy mladých autorů jsou nesmírně nápadité a podnětné, reagují na aktuální problémy ve společnosti a nechávají nám dospělým nahlédnout do niterného světa dnešní mládeže. Jsem nadšený z toho, jaké sociální cítění prokazují žáci pražských škol, jak výborně umí vystihnout rizikové chování a navíc se nebojí o něm podat svědectví. Pomáhají nám tím v primární prevenci patologických jevů. Děkuji všem účastníkům, gratuluji vítězům a přeji dalšímu ročníku mnoho úspěchů,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko, který nad festivalem převzal záštitu.

Do letošního ročníku Antifetfestu bylo přihlášeno 60 filmů z 36 pražských základních a středních škol ze čtrnácti městských částí. Nejvíce filmů, devět, vzniklo v městské části Praha 6. Do finále se z obvodních kol probojovalo 21 filmů. Všechny snímky jsou ke zhlédnutí na stránkách www.antifetfest.cz, tematicky se nejčastěji zaměřují na šikanu, poruchy příjmu potravy, závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, počítačích a internetu.

Výsledky Antifetfestu 2018

Fotogalerie na stránkách MHMP

Více také na www.antifetfest.cz

Vyhlášení a pravidla soutěže

Přehled přihlášených filmů 2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítězný plakát 2018 Kateřiny Masákové
 
 

 

 

 

 

AntiFetFest 2017 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.

 

 

Letošní Antifetfest 2017 již zná své vítěze

Amatérská filmová soutěž Antifetfest vyvrcholila 14. června 2017 v Kině Lucerna slavnostním finále. Na vítězné soutěžní týmy, složené z mladých nadějných scenáristů, režisérů, kameramanů a herců, čekaly poukázky v hodnotě 25.000 Kč na podporu jejich další tvůrčí činnosti. Předány byly také zvláštní ceny poroty a cena diváků.

„Dospívající v rámci projektu každoročně odkrývají to, o čem dospělí mnohdy mlčí. I letošní ročník festivalu Antifetfest ukázal skryté filmařské vlohy žáků a také jejich sociální cítění a empatii. Videa na téma drogy, šikana, domácí násilí a rasizmus doslova brala dech. Bylo mi potěšením předat ceny letošním vítězům, znovu jim gratuluji a těším se na další ročník soutěže, která sehrává v primární prevenci rizikového chování stále významnější úlohu,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.

V porotě soutěže zasedli režisér, scenárista a choreograf Michal Caban, dokumentaristka Květa Přibylová, režisér David Vigner a další odborníci z oblasti filmu a z oblasti prevence rizikového chování. Slavnostním ceremoniálem provázel moderátor Jan Musil a jako host vystoupila Aneta Langerová.

Podrobné výsledky a další informace naleznete na stránkách MHMP ZDE

Více také na 2017.antifetfest.cz

 

Radní Radek Lacko oficiálně poděkoval účastníkům letošního Antifetfestu
Vítězové jubilejního 10. ročníku amatérské filmové soutěže Antifetfest dnes v Rezidenci primátorky převzali od radního pro oblast zdravotnictví Radka Lacka dárkové tašky. Radní při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na realizaci soutěže podíleli.
„Snímky vytvořené žáky a studenty pro Antifetfest nám každoročně dávají jedinečnou možnost zjistit, co děti prožívají doma a ve škole, s jakými problémy se skutečně potýkají. V raných ročnících točily hlavně o závislosti na drogách, dnes se tematické spektrum rozšiřuje o poruchy příjmu potravy, šikanu atd. Jde vlastně o sondu do duší mladé generace, která nám dospělým může sloužit jako vodítko k řešení a pomoci. Je na místě poděkovat nejen samotným mladým tvůrcům, ale i metodikům prevence a protidrogovým koordinátorům, kteří se na Antifetfestu podílejí. Jejich práce má smysl,“ uvedl při této příležitosti radní Radek Lacko...

Další informace a fotogalerie na stránkách MHMP ZDE

 

O soutěži:

Vyhlášení a pravidla

Přihláška a podmínky

HLASOVÁNÍ

 

 

plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný plakát Marie Zandálkové

 

 

 

 

 

 

AntiFETfest 2016 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

AntiFETfest 2016 zná své vítěze

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – Praha 22 a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence uspořádalo 14. června v kině Lucerna finále v pořadí již devátého ročníku celopražské amatérské filmové soutěže pro žáky základních a středních škol AntiFETfest 2016 aneb Jde to i jinak!

Soutěžní festival AntiFETfest se zaměřuje na témata rizikového chování dětí a mladistvých jako jsou kriminalita, drogy, šikana, domácí násilí, záškoláctví nebo gambling. Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích: žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií nebo studenti středních škol a odborných učilišť.

Na slavnostní finále do kina Lucerna dorazilo se svými pedagogy téměř 450 žáků z pražských škol. K jeho laskavé atmosféře přispěli svým vystoupením zpěvačka Michaela Nosková a v roli moderátora Honza Musil, který se na festivalu podílí už od jeho počátků.

Hlavní ceny vítězům předal Radek Lacko, radní hlavního města Prahy, který ocenil kvalitu a obsah soutěžních filmů a zároveň poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podíleli.

„Je nesmírně podnětné být prostřednictvím takovéto výpovědi svědkem, jak žáci pražských škol vnímají rizika, která bezprostředně ohrožují jejich sociální či společenskou adaptabilitu. Umělecká forma v tomto případě skýtá cennou příležitost, jak proniknout do podstaty věci a odhalovat i skrytá sdělení, která mohou být pro širší veřejnost, odborníky a zejména vrstevníky autorů velmi užitečná. Festival považuji za zcela příkladnou platformu, jak se dospívající mohou otevřeně a odvážně vyjadřovat i ke zcela zásadním věcem, o nichž se dospělí často hovořit bojí,“ uvedl radní.

Zvláštní ceny pak předávali zástupci městských částí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Do soutěže bylo celkově přihlášeno 49 filmů, na kterých se podílelo 188 žáků  z pražských základních a středních škol ze sedmi městských částí. Nejvíce filmů  vzniklo v Městské části Praha 4, která do soutěže přihlásila 17 snímků. Do celopražského finále postoupilo 7 filmů z kategorie základních škol a 4 filmy z kategorie středních škol.

Více informací a všechny přihlášené filmy ke shlédnutí na stránkách www.antifetfest.cz

Přehled oceněných filmů

Fotogalerie z finále v kině Lucerna na stránkách MHMP

 

2178136 658917 plakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný plakát Nikoly Nohové ze SPŠ Dopravní

 


 

AntiFetFest 2015 zná své vítěze


 

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence uspořádalo v pořadí již osmý ročník amatérské filmové soutěže pro žáky základních a středních škol Antifetfest 2015 aneb Jde to i jinak!

Filmovou přehlídku zahájil 17. června v kině Světozor Ing. Radek Lacko, radní Hlavního města Prahy, který měl nad celou soutěží záštitu. Radní ocenil, že si žáci ve svých snímcích bravurně poradili s nelehkými tématy, jako jsou například závislosti, šikana, zneužívání, rasismus a další negativní jevy dnešní společnosti. Radní dále uvedl, že do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 36 filmů v kategorii základních škol a 12 v kategorii středních škol. Celkově se na vzniku snímků s tématem rizikového chování podílelo 207 mladých tvůrců z 11 městských částí. Do celopražského kola soutěže postoupilo 14 filmů.

Seznam oceněných filmů pro rok 2015 naleznete ZDE

Více informací také na stránkách MHMP ZDE a nebo na www.antifetfest.cz

 


AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování.

Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence.

Náměty soutěžních snímků jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo studenti ZŠ a SŠ.

Vyhlášení a podrobná pravidla soutěže AntiFETfest 2015 naleznete ZDE

Přihlášku a podmínky přihlášení do soutěže AntiFETfest 2015 naleznete ZDE

 

Více informací také na:

www.antifetfest.cz

FB AFF


 
Více článků...