Home AntiFetFest
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

 

AntiFetFest 2018 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.

 

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22 vyhlašuje XI. ročník amatérské filmové soutěže AntiFETfest aneb jde to i jinak!
AntiFETfest 2018 aneb jde to i jinak!, je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládežs tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 na městské části Praha 12.

Vyhlášení a pravidla soutěže

Přihláška

Přehled přihlášených filmů 2018

Více také na antifetfest.cz

 

 

 

 

AntiFetFest 2017 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.

 

 

Letošní Antifetfest 2017 již zná své vítěze

Amatérská filmová soutěž Antifetfest vyvrcholila 14. června 2017 v Kině Lucerna slavnostním finále. Na vítězné soutěžní týmy, složené z mladých nadějných scenáristů, režisérů, kameramanů a herců, čekaly poukázky v hodnotě 25.000 Kč na podporu jejich další tvůrčí činnosti. Předány byly také zvláštní ceny poroty a cena diváků.

„Dospívající v rámci projektu každoročně odkrývají to, o čem dospělí mnohdy mlčí. I letošní ročník festivalu Antifetfest ukázal skryté filmařské vlohy žáků a také jejich sociální cítění a empatii. Videa na téma drogy, šikana, domácí násilí a rasizmus doslova brala dech. Bylo mi potěšením předat ceny letošním vítězům, znovu jim gratuluji a těším se na další ročník soutěže, která sehrává v primární prevenci rizikového chování stále významnější úlohu,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.

V porotě soutěže zasedli režisér, scenárista a choreograf Michal Caban, dokumentaristka Květa Přibylová, režisér David Vigner a další odborníci z oblasti filmu a z oblasti prevence rizikového chování. Slavnostním ceremoniálem provázel moderátor Jan Musil a jako host vystoupila Aneta Langerová.

Podrobné výsledky a další informace naleznete na stránkách MHMP ZDE

Více také na 2017.antifetfest.cz

 

Radní Radek Lacko oficiálně poděkoval účastníkům letošního Antifetfestu
Vítězové jubilejního 10. ročníku amatérské filmové soutěže Antifetfest dnes v Rezidenci primátorky převzali od radního pro oblast zdravotnictví Radka Lacka dárkové tašky. Radní při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na realizaci soutěže podíleli.
„Snímky vytvořené žáky a studenty pro Antifetfest nám každoročně dávají jedinečnou možnost zjistit, co děti prožívají doma a ve škole, s jakými problémy se skutečně potýkají. V raných ročnících točily hlavně o závislosti na drogách, dnes se tematické spektrum rozšiřuje o poruchy příjmu potravy, šikanu atd. Jde vlastně o sondu do duší mladé generace, která nám dospělým může sloužit jako vodítko k řešení a pomoci. Je na místě poděkovat nejen samotným mladým tvůrcům, ale i metodikům prevence a protidrogovým koordinátorům, kteří se na Antifetfestu podílejí. Jejich práce má smysl,“ uvedl při této příležitosti radní Radek Lacko...

Další informace a fotogalerie na stránkách MHMP ZDE

 

O soutěži:

Vyhlášení a pravidla

Přihláška a podmínky

HLASOVÁNÍ

 

 

plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný plakát Marie Zandálkové

 

 

Soutěž o nejlepší plakát pro Antifetfest 2017 již zná vítěze


Kategorie základních škol:

    1. místo Kateřina Malcová a Adéla Malinková, Základní škola Bítovská
    2. místo Ema Čechová, Základní umělecká škola Štefánikova
    3. místo Adéla Plachá, Základní umělecká škola Štefánikova

Kategorie středních škol:

    1. místo a absolutní vítězství Marie Zandálková, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí
    2. místo Alžběta Hradecká, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí
    3. místo Viktor Janoušek, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí

Vítězný plakát v kategorii středních škol bude provázet celý ročník filmové soutěže Antifetfest 2017.

„Jsem velmi rád, že se mladí lidé ze základních a středních škol zabývají tématikou rizikového chování. Edukují tak sebe i své vrstevníky, a proto bych jim chtěl moc poděkovat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko, který ceny a diplomy vítězům předával.

Antifetfest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování. Pořadatelem soutěže je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi. Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.

Fotogalerie na stránkách MHMP ZDE

 

 

 

 

AntiFETfest 2016 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

AntiFETfest 2016 zná své vítěze

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – Praha 22 a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence uspořádalo 14. června v kině Lucerna finále v pořadí již devátého ročníku celopražské amatérské filmové soutěže pro žáky základních a středních škol AntiFETfest 2016 aneb Jde to i jinak!

Soutěžní festival AntiFETfest se zaměřuje na témata rizikového chování dětí a mladistvých jako jsou kriminalita, drogy, šikana, domácí násilí, záškoláctví nebo gambling. Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích: žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií nebo studenti středních škol a odborných učilišť.

Na slavnostní finále do kina Lucerna dorazilo se svými pedagogy téměř 450 žáků z pražských škol. K jeho laskavé atmosféře přispěli svým vystoupením zpěvačka Michaela Nosková a v roli moderátora Honza Musil, který se na festivalu podílí už od jeho počátků.

Hlavní ceny vítězům předal Radek Lacko, radní hlavního města Prahy, který ocenil kvalitu a obsah soutěžních filmů a zároveň poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podíleli.

„Je nesmírně podnětné být prostřednictvím takovéto výpovědi svědkem, jak žáci pražských škol vnímají rizika, která bezprostředně ohrožují jejich sociální či společenskou adaptabilitu. Umělecká forma v tomto případě skýtá cennou příležitost, jak proniknout do podstaty věci a odhalovat i skrytá sdělení, která mohou být pro širší veřejnost, odborníky a zejména vrstevníky autorů velmi užitečná. Festival považuji za zcela příkladnou platformu, jak se dospívající mohou otevřeně a odvážně vyjadřovat i ke zcela zásadním věcem, o nichž se dospělí často hovořit bojí,“ uvedl radní.

Zvláštní ceny pak předávali zástupci městských částí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Do soutěže bylo celkově přihlášeno 49 filmů, na kterých se podílelo 188 žáků  z pražských základních a středních škol ze sedmi městských částí. Nejvíce filmů  vzniklo v Městské části Praha 4, která do soutěže přihlásila 17 snímků. Do celopražského finále postoupilo 7 filmů z kategorie základních škol a 4 filmy z kategorie středních škol.

Více informací a všechny přihlášené filmy ke shlédnutí na stránkách www.antifetfest.cz

Přehled oceněných filmů

Fotogalerie z finále v kině Lucerna na stránkách MHMP

 

2178136 658917 plakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný plakát Nikoly Nohové ze SPŠ Dopravní

 


 

AntiFetFest 2015 zná své vítěze


 

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence uspořádalo v pořadí již osmý ročník amatérské filmové soutěže pro žáky základních a středních škol Antifetfest 2015 aneb Jde to i jinak!

Filmovou přehlídku zahájil 17. června v kině Světozor Ing. Radek Lacko, radní Hlavního města Prahy, který měl nad celou soutěží záštitu. Radní ocenil, že si žáci ve svých snímcích bravurně poradili s nelehkými tématy, jako jsou například závislosti, šikana, zneužívání, rasismus a další negativní jevy dnešní společnosti. Radní dále uvedl, že do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 36 filmů v kategorii základních škol a 12 v kategorii středních škol. Celkově se na vzniku snímků s tématem rizikového chování podílelo 207 mladých tvůrců z 11 městských částí. Do celopražského kola soutěže postoupilo 14 filmů.

Seznam oceněných filmů pro rok 2015 naleznete ZDE

Více informací také na stránkách MHMP ZDE a nebo na www.antifetfest.cz

 


AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování.

Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence.

Náměty soutěžních snímků jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo studenti ZŠ a SŠ.

Vyhlášení a podrobná pravidla soutěže AntiFETfest 2015 naleznete ZDE

Přihlášku a podmínky přihlášení do soutěže AntiFETfest 2015 naleznete ZDE

 

Více informací také na:

www.antifetfest.cz

FB AFF


 

 

 

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi vyhlašují soutěž ANTIFETFEST 2014 aneb jde to i jinak

 

 

AntiFetFest aneb Jde to i jinak! je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.

Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Pražské centrum primární prevence.

Náměty soutěžních snímků jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo studenti ZŠ a SŠ.

Neveřejné vyhlášení vítězných filmů letošního ročníku proběhlo 17.06.2014. Do soutěže bylo přihlášeno 56 snímků.

Pozvánka na projekci a vyhlášení vítězných filmů  ZDE


Seznam oceněných filmů soutěže Antifetfest 2014 naleznete ZDE

Tisková zpráva MHMP k soutěži Antifetfest 2014 + fotogalerie ZDE


 

Vyhlášení a pravidla 2014.doc

Přihláška a podmínky.doc

 

Více na:

www.antifetfest.cz

FB AFF

 

 

 

 
Více článků...