Seminář "Využití mediačních technik ve školním prostředí"

Seminář "Využití mediačních technik ve školním prostředí"

úterý, 21. 3. 2023 at 9:00 - 14:00

Vzdělávací středisko VISK, Sportovní 846/22, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Využití mediačních technik ve školním prostředí", který je určen pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení a školním metodikům prevence.

Anotace:
V současné době se naléhavě ve školním prostředí objevují požadavky na zlepšování komunikačních dovedností pedagogů při zvládání náročných situací v komunikaci nejen se žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.
Seminář se zaměří na seznámení s mediačními technikami jakožto jedním z možných nástrojů a přístupů pro řešení konfliktů, který umožňuje pracovat nejenom s fakty, nýbrž i s emocemi, potřebami a obavami osob, kterých se daný „problém“ přímo či nepřímo dotýká. Poradenský pracovník i učitel může působit v roli mediátora, který má velký vliv na konsensuálním řešení nedorozumění nebo konfliktů.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE