Webinář "Jak získat a udržet autoritu učitele"

Webinář "Jak získat a udržet autoritu učitele"

Pátek, 26. 11. 2021 at 8:30 - 16:00

-

Webináře

Vzdělávací agentura Descartes zve na webinář "Jak získat a udržet autoritu učitele".

Vzdělávací cíl:
Účastníci semináře se dozví, jaké jsou podmínky vzniku autority učitele (formální, neformální) a jaká je její optimální kombinace a podoba. Připomenou si vlastnosti a role učitele a jejich důležitost v procesu získávání autority učitele.
Seznámí se kázeňskými prostředky, odměnami a tresty a jak je lze využít pro posílení své pedagogické a lidské autority.
V neposlední řadě si také uvědomí a připomenou pravidla efektivní pedagogické komunikace jako nezbytného prostředku pro budování a udržení autority.

Obsah akce
Učitel je pro vzdělávání dětí a studentů klíčovou osobou a proto je na jeho kvalitu ze strany vedení školy, rodičů a žáků kladen stále větší důraz. Již nestačí jen pouhé znalosti. Dobrý učitel by měl být rovněž schopným koučem a vůdcem.
Oblíbenost učitele, jeho úspěchy, výsledky žáků a vlastně všechny věci související s výukou záleží na tom, že dobrý učitel by měl být pro své žáky osobností a autoritou.

Latinský název „auctoritas“ znamená podporu, záruku, jistotu a spolehlivost. Všechna tato slova nesou pozitivní význam.

Autorita je nezbytným předpokladem úspěchu pedagogické práce. Je značně závislá na učitelově osobní a odborné pověsti, na jeho charakterových vlastnostech a na jeho řídících schopnostech podobně jako u leadera.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE