Webinář "Manipulace a jak s ní pracovat"

Webinář "Manipulace a jak s ní pracovat"

Pondělí, 20. 9. 2021 at 8:00 - 15:15

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Manipulace a jak s ní pracovat".

Obsah:
Hlavním cílem kurzu je pochopení podstaty manipulace, získání schopnosti jejího rozpoznání a vědomé reakce na manipulativní situaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz zahrnuje konkrétní a praktický popis jednotlivých druhů manipulace tak, aby je účastník byl schopen rozeznat. Součástí je rozbor dovedností a schopností nutných k úspěšné obraně proti manipulaci. V rámci sebereflektivního zkoumání dostanou účastníci možnost zjistit vlastní příčiny podléhání manipulaci a tím je změnit. V průběhu kurzu jsou definovány druhy i techniky manipulace a zásady jednání s manipulátorem. Součástí je diagnostický test osvětlující detailně, jak manipulaci rozpoznat. Kurz obsahuje techniky sebereflexe a praktické techniky tak, aby téma bylo hluboce prozkoumáno a změny byly přínosné pro praxi.
Cíle:
Účastníci dokáží rozpoznat manipulaci v rámci vztahů s klienty, pracovního týmu i ze své vlastní strany vůči ostatním. Porozumí jednotlivým druhům manipulativního chování i typům manipulace. Budou vědět, na jakých vnitřních dovednostech mají pracovat tak, aby se zvýšila dlouhodobě jejich schopnost manipulaci nepodlehnout. Účastníci budou vedeni k pochopení hlubokých důvodů pro manipulaci tak, aby dokázali vnímat emoce/potřeby manipulujícího a věděli, jak s ním pracovat. Odhalí své vlastní předpoklady pro manipulaci a tím ještě více porozumí její podstatě. Poznají rozdíl mezi manipulací a projekcí a budou jej umět prakticky využít. Budou umět vhodně reagovat v případě, že jim protistrana bude omezovat jejich rozhodovací prostor. Rozvinou schopnost říct „ne“, jako jeden z hlavních faktorů proč manipulaci podléháme. Budou schopni praktického nácviku v běžném životě.
Cílová skupina:
Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; neformální pečovatelé; pracovníci v manažerské, řídící funkci.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE