Webinář "Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi"

Webinář "Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi"

Středa, 15. 9. 2021 at 9:00 - 15:00

-

Webináře

Vzdělávací společnost Aliaves zve na webinář "Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi".

Cíl:
Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí. Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišování různých vzorců či typů domácího násilí. A různé podoby domácího násilí vyžadují různá řešení či intervence. Cílem semináře je poskytnout účastníkům poznatky, umožňující lepší „diagnózu“ násilím narušených vztahů a tím i účinnější strategie intervence v živých případech domácího násilí.

Obsah:
Dnes víme, že obětí domácího násilí jsou nejen ženy, ale také muži, děti a senioři. Víme, že existují lehčí a závažnější typy domácího násilí. Seminář povede účastníky k tomu, aby dovedli rozpoznat a diagnostikovat domácí násilí a také zvolit správnou strategii intervence vůči násilným a ohroženým osobám. Účastníci získají odpovědi zejména na následující otázky:

- Jak se vyznat v domácím násilí? A je klasifikace různých typů domácího násilí důležitá pro praxi?
- Jak odlišit týrání od konfliktního domácího násilí? A kdy hrozí separační násilí?
- Jak identifikovat oběť domácího násilí a její potřeby? Jde o domácí násilí, když oběť „udeřila zpátky“?
- Jaké jsou znaky psychického násilí a jeho dopady na oběť?
- Jak souvisí domácí násilí mezi rodiči se zneužíváním a týráním dětí? Jak podpořit děti ohrožené domácím násilím mezi rodiči?
- Jaké jsou zvláštnosti domácího násilí v seniorském věku? Jak souvisí EAN (Eleder Abuse and Neglect) s domácím násilím?
Výklad k nastíněným okruhům bude doplněn o kasuistiky z praxe lektorky. V rámci semináře bude dílčí pozornost věnována také psychologickým soudně znaleckým posudkům v kausách domácího násilí a dalším praktickým problémům souvisejícím s pomocí obětem domácího násilí.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE