Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"

Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"

Pondělí, 25. 5. 2020 at 9:00 - 16:15

Langhans-Centrum Člověka v tísn, Vodičkova 37 , Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Varianty - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni zvou na seminář "ADHD ve třídě, školní družině".

Cílem semináře je účastníkům objasnit:
- ADHD příčiny, projevy
- metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD
- metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD

Účastníci získají:
- znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD
- metody pro individuální práci s  ADHD, příklady řešení konfliktních situací
- metody pro práci se třídou
- možnosti spolupráce s rodiči
- relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny

Více informací a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE