Home ADHD
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
ADHD
ADHD - seriál
ADHD-texty nejen pro pedagogy
ADHD/ADD v dospělosti
ADHD odkazy
ADHD literatura
Všechny strany

 

Přehled literatury o ADHD/ADD


Pokusili jsme se roztřídit dostupné knihy pojednávající o tématice ADHD/ADD do kategorií podle toho pro koho jsou určeny, jak jsou obsáhlé, podrobné atd.  Recenze některých z nich najdete v naší knihovně.

 

Stručné příručky - informace o ADHD a obecná pravidla výchovy a vyučování:
Chcete-li se dozvědět  o ADHD/ADD a máte na to málo času…
* Altmanová, M.: Hyperaktivní a nepozorné dítě
* Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě
* Jucovičová, D, Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? (pro učitele a vychovatele)
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? (pro rodiče a vychovatele)

 

Obecně o ADHD:
Knihy, z nichž si můžete vybrat, pokud se o ADHD/ADD zajímáte  - obsahují popis toho, co je ADHD/ADD i tipy, jak s touto poruchou zacházet, jaké jsou možnosti léčby…

* Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou
* Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě
* Drtílková, I., Šerý, O.: Hyperkinetická porucha/ADHD
* Munden, A., Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita
* Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí
* Hallowell, E. M., Ratey, J. J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti

 

Podrobné návody a popisy technik:
Setkáváte-li se s lidmi s ADHD/ADD často a chcete s nimi umět dobře spolu/pracovat, eventuelně ADHD/ADD sami trpíte…


- Pro učitele:
* Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Relaxace nejen pro děti s ADHD
* Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo…

- Pro osoby s ADHD/ADD:

* Taylor, J. F.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchou pozornosti
* Hallowell, E. M., Ratey, J. J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti

- Pro rodiče; jste rodičem dítěte s ADHD/ADD:
* Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě
* Drtílková, I., Šerý, O.: Hyperkinetická porucha/ADHD
* Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? (pro rodiče a vychovatele)
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Relaxace nejen pro děti s ADHD


Kazuistiky, příběhy jedinců s ADHD/ADD:
* Hallowell, E. M., Ratey, J. J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti
* Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole