Home ADHD
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
ADHD
ADHD - seriál
ADHD-texty nejen pro pedagogy
ADHD/ADD v dospělosti
ADHD odkazy
ADHD literatura
Všechny strany

 

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti - na stránkách naleznete informace k diagnostice a terapii ADHD, ale také

mapu odborné pomoci,diskuzi a další. Stránky jsou děleny do sekcí pro rodiče, učitele, lékaře a psychology.

 

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace je nezávislé a dobrovolné sdružení uvedených pracovníků. Cílem je podporovat a sledovat poskytování zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, týkajících se péče o duševní zdraví dětí a mládeže a jejich výchovného prostředí (rodiny, školy, atd.).

 

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu - Projekt Hyperaktivita.cz

Pomoc rodinám s dětmi s vývojovými poruchami. Systematická poradenská, terapeutická a vzdělávací pomoc rodinám, dětem, dospělým a institucím v souvislosti s vývojovými poruchami.

 

Jakou roli hraje strava při ADHD?

Neexistuje důkaz o tom, že by tato porucha byla způsobena druhem konzumované stravy. Nicméně, výzkumy ukazují, že u některých pacientů mohou změny stravovacích návyků zmírnit projevy tohoto onemocnění... (Článek ze stránek cs.medlicker.com )

 

Pediatrie pro praxi, vydavatel společnost SOLEN

V čísle 1/2016 odborného časopisu Pediatrie pro praxi byl publikován článek s názvem ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe seznamující s aktuálním pohledem na klinický obraz, epidemiologii, patofyziologii, diagnostiku a terapeutické přístupy k ADHD, autorem článku je doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.,Psychomed s.r.o. a PK FN Olomouc.

Článek v plné verzi je zveřejněn v archivu časopisu Pediatrie pro praxi na stránkách vydavatele, společnosti SOLEN - medical education.

V čísle 2/2004 odborného časopisu Pediatrie pro praxi byl publikován obsáhlý článek zaměřený na ADHD s názvem ADHD - pohled psychologa, jehož autorem je PhDr. Václav Mertin (t.č. Katedra psychologie FF UK, Praha).

Článek v plné verzi je zveřejněn v archivu časopisu Pediatrie pro praxi na stránkách vydavatele, společnosti SOLEN - medical education.

V čísle 1/2002 odborného časopisu Pediatrie pro praxi byl publikován článek, jenž se poruchami chování zabývá z pohledu neurobiologie. Jeho název je Hyperkinetické poruchy, autorem je doc. MUDr. Eva Malá, CSc (t.č. Psychiatrická ambulance, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha).

Článek v plné verzi je zveřejněn v archivu časopisu Pediatrie pro praxi na stránkách vydavatele, společnosti  SOLEN - medical education.

 

Metodický portál RVP - inspirace a zkušenosti učitelů

Na Metodickém portálu RVP bychom vás rádi upozorniili na články vztahující se k ADHD a poruchám pozornosti, a to:

Dítě s ADHD v mateřské škole, autor: Lenka Minaříková

Využití KamiNetu ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení na příkladu výuky skladby, autor: Kamila Balharová

ADHD-knihovna RVP, více autorů

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Na stránkách Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha 8 je zpracován článek Poruchy chování dětí, jenž obsahuje tyto kapitoly: Neklidné dítě; U ničeho nevydrží; LMD - lehká mozková dysfunkce; ADHD, ADD - pro učitele. Vychází z materiálů publikovaných odborníky na problematiku poruch chování u dětí i z vlastních poznatků.

 

Občanské sdružení Duha - Klub Jasmín

Je základním článkem, dužinou (tj. oddílem) neziskového občanského sdružení Duha zabývajícího se přípravou a realizací programu pro děti a mládež. Důležitá je vysoká otevřenost našich akcí a snaha o maximální jejich dostupnost i pro děti se znevýhodněnou startovní pozicí, zranitelnější, sociálně nezralé. Mohou to být děti méně úspěšné ve škole, v kroužcích, kolektivu vrstevníků a podobně. Velká část účastníků akcí jsou děti s ADHD/ADD.