Home ADHD
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
ADHD
ADHD - seriál
ADHD-texty nejen pro pedagogy
ADHD/ADD v dospělosti
ADHD odkazy
ADHD literatura
Všechny strany

 

V této rubrice vám budeme postupně nabízet materiály zaměřené na problematiku ADHD/ADD, které mohou využít především pedagogové, ale také rodiče, studenti a všichni, jichž se tento problém nějakým způsobem dotýká nebo je zajímá.
Materiály za Pražské centrum primární prevence vypracovala Mgr. et MgA. Markéta Čermáková.

 

 

 

Část 1.
Obsahuje úvodní slovo, objasnění, co je a co není ADHD/ADD, jak se dítě s ADHD/ADD projevuje, poruchy, které jsou zaměnitelné s ADHD/ADD, další možné příčiny nestandardního chování zaměnitelného s ADHD/ADD, co by měl učitel dělat, když má u žáka podezření na ADHD/ADD.

ADHD seriál_část 1.doc

Část 2.

Druhá část seriálu je zaměřena především na možnosti léčby ADHD/ADD, a to jak s využitím psychoterapie, tak i za pomoci vhodné medikace, zmíněny jsou i alternativní metody. Pozornost je věnována také pražským poradenským zařízením, která poskytují diagnostiku a terapii ADHD.

ADHD seriál_část 2.doc

Část 3.

Ve třetí části seriálu o ADHD/ADD jsou rozepsány některé osvědčené tipy, jak upravit systém vyučování pro žáka s ADHD.

ADHD seriál_část 3.doc