Home ADHD
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
ADHD
ADHD - seriál
ADHD-texty nejen pro pedagogy
ADHD/ADD v dospělosti
ADHD odkazy
ADHD literatura
Všechny strany

 

ADHD (attencion deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou) není sama o sobě rizikovým chováním, nicméně výzkumy ukazují, že predikuje v mnohonásobně vyšší míře náchylnost jedince (obzvlášť, není-li u něj ADHD správně ošetřena) k různým typům rizikového chování – užívání návykových látek, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sebevražedné chování… Proto chceme v této rubrice přinášet informace pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, ale i pro rodiče dětí s ADHD. Budeme-li umět tuto poruchu včas rozpoznat, správně diagnostikovat a zprostředkovat dětem s ADHD adekvátní péči, přispějeme tím k jejich životní pohodě a snížíme pravděpodobnost jejich rizikového chování.